Ve dnech 1. – 27. 7. proběhl na Nových Hradech 17. ročník tradičních letních škol, kterého se zúčastnilo 14 vysokoškolských studentů z USA, Španělska, Velké Británie, Turecka, Ruska, Ukrajiny, Slovenska a České republiky. Pro studenty bylo připraveno 8 zajímavých projektů, poutavé přednášky, barbecue party, sjezd řeky Lužnice, exkurze na univerzitu Johannese Keplera v rakouském Linci, do start-up firmy Kubator Gmünd a k místním včelařům. Na závěr letních škol pak studenti prezentovali své výsledky před odbornou komisí.

Realizace letních škol byla podpořena z projektů: „IP 2016–2018 – Rozvoj Internacionalizace JU 2016“, finančních prostředků JU na mimořádné aktivity v rámci VaV a projektu „Přeshraniční spolupráce – matematické modelování multifyzikálních procesů“, podaného v rámci výzvy Fond malých projektů Rakousko – Česká republika, program Interreg V-A Rakousko – Česká republika.