Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci srpnu roku 2018 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům:

Příjemci prémiového stipendia
Bořík Adam
Šauer Pavel

Citace jednotlivých publikačních výstupů je možné vidět zde.Všem studentům za jejich tvůrčí činnost děkujeme a k přidělení prémiového stipendia gratulujeme.