FROV JU RGB NEGATIVE

Od 5. října do 30. listopadu jsem, z důvodu stáže pod vedením prof. Jean-Jacques Lareyre, navštívila institut fyziologie ryb a genomiky INRA v Rennes ve Francii.

Zúčastnil jsem se 6. - 7. 9. 2018 veřejné části workshopu „Chování strojů“.

Pracovní cesta do Ecosystems Center, Marine Biological Laboratory, Woods Hole, MA, University of Chicago (EC), byla vykonána v termínu 3-18/11/2018.

Ve dnech 10. - 11. 12. 2018 jsme spolu s kolegy Josefem Velíškem, Josefem Příborským a kolegyní Ilonou Prokopovou navštívili Lehranstalt für Fischerei in Aufseß v Německu.

Účelem cesty byla účast na Generálním shromáždění Euroregio Silva Nortica.

Účast na přednášce Manfreda Klaffenböcka na Complexity Science Hub Vienna a obchodní jednání ve firmě Tissue Gnostics (29. 11. 2018).

Účast na zasedání Českého optického klastru a přednáška na SPŠ Chemické Brno (19. - 21. 11. 2018).

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech