FROV JU RGB NEGATIVE
Krechl
doc. Ing. Krechl Jiří, CSc.
vedoucí oddělení podpory výzkumu vývoje a inovací, CzechInvest
CzechInvest
Štěpánská 15
120 00  Praha 2
Czech Republic
Životopis
       
Pavlik
prof. MVDr. Pavlík Ivo, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum
Mendelova univerzita v Brně
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
tř. Generála Píky 7
61300 Brno
Životopis
       
Puncochar RNDr. Punčochář Pavel, CSc.  
MZe ČR, vrchní ředitel sekce vodního hospodářství
pavel.puncochar@mze.cz
MZe ČR
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
Životopis
       
Rados
Mgr. Radoš Jan
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Karmelitská  7
118 12 Praha 1
Životopis
       
Sliva Ing. Slíva Jaromír
náměstek hejtmana JK
sliva@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Životopis
       
moravcova
prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.
Vysoká škola chemicko-technická v Praze
Vysoká škola chemicko-technická v Praze
Fakulta chemické technologie Technická 5
166 28  Praha 6 – Dejvice
Životopis
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech