FROV JU RGB NEGATIVE

Velká výzkumná infrastruktura CENAKVA

 

Náplní velké výzkumné infrastruktura CENAKVA (VI) je porozumění změnám ve sladkovodních ekosystémech a jejich celospolečenské závažnosti z hlediska zachování biodiverzity, ochrany vodního prostředí a vodních zdrojů důležitých pro život a činnost člověka. Unikátní rybniční, experimentální a vědecké zázemí centra umožňuje plánovat a ověřovat budoucí návrhy úprav hospodaření v sladkovodních ekosystémech s ohledem na změny klimatu. Informace s managementem dat se využívají při strategickém plánování v oblastech udržení vody v krajině, čištění odpadních vod, úpravy pitné vody a akvakultury.

Velká výzkumná infrastruktura spadá do oblasti environmentálních věd Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace - Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum

Velká výzkumná infrastruktura CENAVKA pokrývá infrastrukturní, znalostní a expertní zázemí Fakulty rybářství a ochrany vod a Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz

VI s skládá ze tří ústavů, které pokrývají čtyři hlavní směry výzkumu:
Reprodukční a genetické postupy pro uchování biodiverzity ryb a akvakulturu  01 01
"Nové" polutanty v životním prostředí a jejich vliv na sladkovodní ekosystémy  01 02
Dlouhodobě udržitelná akvakultura s odpovědným hospodařením s vodou a živinami  01 03
 Biologie v měnících se podmínkách sladkovodních ekosystémů  01 04

VI je podpořena

MSMT

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech