FROV JU RGB NEGATIVE
SEMINÁŘE PH.D. STUDENTŮ
Semináře Ph.D. studentů v akademickém roce 2016/2017 proběhnou ve velkém přednáškovém sálu střediska ochrany vod MEVPIS Vodňany, Na Valše 207, 389 01 Vodňany. Kompletní program, včetně názvů přednášek naleznete zde.
 

Odborné semináře, které pořádáme pod hlavičkou FROV JU (před 1. 9. 2009 VÚRH JU) Vodňany již řadu let, jsou určeny pro produkční i svazové rybáře, pro odbornou rybářskou veřejnost či pro laické zájemce o problematiku. Semináře jsou většinou tematicky zaměřené, přednášejícími bývají odborníci z celé republiky. V rámci seminářů rovněž probíhají exkurze, nebo praktické ukázky. Účastníci  obdrží materiály v písemné či elektronické podobě. Semináře, na které se podaří zajistit prostředky z různých dotačních a grantových projektů, jsou pro cílové skupiny zcela zdarma. 

Nabízíme možnost uspořádání přednášek či Roadshow vědců na základních školách s praktickými ukázkami a pokusy, nebo exkurzemi na pracoviště FROV JU (Genetické rybářské centrum, Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví). Nabídky programů pro školy můžete stáhnout zde pro MŠ, zde pro ZŠ, zde pro SŠ.

FROV JU rovněž organizuje kurzy tzv. měkkých dovedností (soft skills), nabídku můžete stáhnout zde.

V případě dotazů se prosím obraťte na Kláru Nachlingerovou, knachlingerova@frov.jcu.cz, +420 737 221 931.

  

Proběhlé semináře a přednášky
Připravované semináře a přednášky           
7. 3. 2017, Vlaná hromada Unie ovocnářů jižních a západních Čech 20. 3. 2017, Kurz Začínající vedoucí
6. 3. 2017, Ph.D. seminář 21. 3. 2017, Kurz Time management pro firmu Adient Strakonice
22. - 23. 2. 2017, Seminář pro pracovníky Státní veterinární správy 22. 3. 2017, Oslava Světového dne vody
22. 2. 2017, Kurz Time management pro Rhode&Schwarz Vimperk 23. - 24. 3. 2017, Zasedání Koordinátorů zahraničních vztahů JU
20. 2. 2017, Ph.D. seminář 24. - 25. 3. 2017, Seminář firmy ASTERIA centrum vzdělávání, s. r. o.
15. 2. 2017, Kurz Time management pro Rhode&Schwarz Vimperk 3. 4. 2017, Seminář firmy ASTERIA centrum vzdělávání, s. r. o.
14. 2. 2017, Kurz Time management 7. 4. 2017, Seminář firmy ASTERIA centrum vzdělávání, s. r. o.
6. 2. 2017, Ph.D. seminář 8. 4. 2017, Seminář pro včelaře
27. 1. 2017, PechaKucha night vol. 5 10. - 11. 4. 2017, Valná hromada sítě Pavučina
23. 1. 2017, Ph.D. seminář 12. 4. 2017, Kurz Příznivé vztahové a emoční klima v podniku
21. 1. 2017, Cestovatelská přednáška Na cestě 24. - 27. 4. 2017, Seminář pro pedagogy, PF JU a FROV JU
19. 1. 2017, Kurz Psychologie leadershipu 2. 5. 2017, Zasedání Šlechtitelské rady pro chov ryb RS ČR
13. 1. 2017, Den otevřených dveří JU 11. 5. 2017, Plenární zasedání RS ČR
9. 1. 2017, Ph.D. seminář 12. 5. 2017, Kurz Umění přesvědčivé prezentace
12. 12. 2016, Ph.D. seminář 14. - 20. 5. 2017, Seminář pro VOŠ z rakouského Yspertalu
8. 12. 2016, Kurz Zvládnutí prokrastinace 16. 5. 2017, Kurz Komunikační dovednosti v praxi pro firmu Adient Strakonice
6. 12. 2016, Seminář Řízená reprodukce ryb (ÚAOV) 18. 5. 2017, Vernisáž obrazů z tvorby klientů Chelčického domu sv. Linharta, o. p. s.
28. 11. 2016, Ph.D. seminář 26. 5. 2017, Kurz Komunikační dovednosti v praxi pro firmu Adient Strakonice
14. 11. 2016, Asertivita - férové sebeprosazení 9. 6. 2017, Kurz Charisma
9. 11. 2016, Kurz Hodnotící rozhovor jako nástroj řízení 31. 8. 2017, Zasedání Šlechtitelské rady pro chov ryb RS ČR
8. 11. 2016, Kurz Vedení lidí  
3. 11. 2016, Kurz Team leader  
2. 11. 2016, Kurz Team leader  
18. 10. 2016, Kurz Týmová práce  
10. 10. 2016, Kurz Vedení lidí a emoční inteligence  
4. 10. 2016, Kurz Týmová práce  
21. 9. 2016, Kurz Time management  
11. 8. 2016, Kurz Vedení lidí  
8. 8. 2016, Kurz Vedení lidí  
14. 7. 2016, Kurz Profesionální komunikace se zákazníkem  
11. 7. 2016, Kurz Profesionální komunikace se zákazníkem  
17. 6. 2016, PechaKucha night, vol. 3, Jaká voda, taký mlýn  
30. 5. 2016, Kurz Autentický leadership  
10. 5. 2016, Multikulturní večer, Indie  
8. - 14. 5. 2016, Seminář pro VOŠ z rakouského Yspertalu  
3. 5. 2016, Kurz Vedení lidí a emoční inteligence  
7. 4. 2016, Kurz Komunikace v konfliktních situacích  
5. 4. 2016, Kurz Komunikace v konfliktních situacích  
14. 3. 2016, Ph.D. seminář  
9. 3. 2016, Kurz Time management  
8. 3. 2016, Seminář Norské fondy  
7. 3. 2016, Kurz Osobní zátěžová odolnost jako předpoklad výkonu  
29. 2. 2016, Ph.D. seminář  
26. 2. 2016, Kurz Time management  
25. 2. 2016, Přednáška o Chile pro SRŠ a VOŠ VHE Vodňany  
24. 2. 2016, Kurz Time management  
23. 2. 2016, Multikulturní večer, Rwanda  
15. 2. 2016, Ph.D. seminář  
12. 2. 2016, Kurz Time management  
1. 2. 2015, Ph.D. seminář (velká zasedací místnost děkanát)  
26. 1. 2016, Kurz Vedení lidí a emoční inteligence  
21. 1. 2016, Přednáška TaiChi  
18. 1. 2016, Ph.D. seminář  
30. 11. 2015, Ph.D. seminář  
26. 11. 2015, Kurz Osobní zátěžová odolnost jako předpoklad výkonu  
19. 11. 2015, Seminář Duševní vlastnictví, PatentCentrum, KTT JU  
19. 11. 2015, Seminář Duševní vlastnictví, PatentCentrum, KTT JU  
13. - 15. 11. 2015, Seminář, terénní cvičení Fakulta managementu VŠE  
9. 11. 2015, Ph.D. seminář  
6. 11. 2015, Přednáška Vlakem z Pekingu až do Vodňan  
16. 10. 2015, Kurz Time management  
18. 9. 2015, Přednáška občanského sdružení Vodňany žijou  
17. - 21. 8. 2015, Intenzivní letní jazykové kurzy konverzace s rodilým mluvčím  
5. - 6. 6. 2015, Seminář Expedice Světozor pro pedagogy MŠ  
14. - 15. 5. 2015, Seminář OP Rybářství Možnosti využití netradičních vodních živočichů v české akvakultuře  
9. - 16. 5. 2015, Seminář pro VOŠ Yspertal (Rakousko)  
17. - 19. 4. 2015, Seminář APOtip  
17. - 18. 4. 2015, Seminář Expedice Světozor pro pedagogy MŠ  
1. - 2. 4. 2015, Seminář OP Rybářství Ochrana zdraví ryb  
9. 3. 2015, Přednáška Lukáše Valihracha na téma Gene Expression Analysis  
9. 3. 2015, Ph.D. seminář  
6. - 7. 3. 2015, Seminář Expedice Světozor pro pedagogy MŠ  
23. 2. 2015, Ph.D. seminář  
20. - 21. 2. 2015, Seminář ke vzdělávacímu programu "VODA - Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů"  
9. 2. 2015, Ph.D. seminář  
26. 1. 2015, Ph.D. seminář  
14. - 15. 1. 2015, Seminář OP Rybářství, Kvalita masa ryb a rybích produktů  
12. 1. 2015, Ph.D. seminář  
10. 12. 2014, POSTDOC seminar  
28. 11. 2014, přednáška Dr. Paola Bronziho „Přehled chovu jeseterů a produkce kaviáru ve světě“  
24. 11. 2014, Ph.D. seminář  
11. 11. 2014, Přednáška Iana A. E. Buttse, Ph.D., abstrakt ke stažení zde, více informací o Dr. Buttsovi naleznete zde.  
10. 11. 2014, Ph.D. seminář  
7. - 9. 11. 2014, Seminář k výsledkům 3. celostátního mapování čápů černých v roce 2014  
22. 10. 2014, 3. česko-izraelský vodohospodářský seminář  
6. 10. 2014, Přednáška Mohou být Vodňany hlavním městem rybářství?  
16. - 17. 9. 2014, Seminář OP Rybářství  "Novinky v chovu jeseterovitých ryb". Dokumenty ke stažení: pozvánka, program, přihláška.  
9. - 12. 6. 2014, Determinační kurz České algologické společnosti  
15. - 16. 5. 2014, Seminář OP Rybářství "Dravé druhy ryb", Velká zasedací místnost MěÚ Vodňany, kontaktní osoba Ing. Blanka Vykusová, CSc., vykusova@frov.jcu.cz.  
6.   5. 2014,  18,00 hodin, Přednáška pro veřejnost, Lidé a řeka    Jang-c-tiang, Velký  přednáškový sál MEVPIS FROV JU, Na Valše 207,    Vodňany. Více  informací k přečtení zde.  
5. 5. 2014, Seminář a exkurze pro 5. MŠ Písek  
29. 4. 2014,  Seminář LakeAdmin "Ekologie a chov dravých druhů ryb v   údolních  nádržích a rybnících", Velký přednáškový sál MEVPIS FROV JU, Na   Valše  207, 389 01 Vodňany  
26. 4. 2014, Den země na MEVPIS FROV JU  
22. - 23. 4. 2014, Biologická olympiáda JU na MEVPIS FROV JU  
17. 4. 2014, Seminář a exkurze pro DDM Vodňany  
16. 4. 2014, 8,30 - 12,00 hodin, Semináře pro ZŠ Alešova Vodňany  
15. 4. 2014,  18,00 hodin, Přednáška pro veřejnost ScienceZOOM, velký  přednáškový sál  MEVPIS FROV JU, Na Valše 207, 389 01 Vodňany. Plakát ke   stažení zde, program ke stažení zde.  
11. - 12. 4. 2014, Studentský klub JU, exkurze, roadshow  
21. 3. 2014,  Seminář „Interakce buněk a neprůhledného rastrovaného  substrátu"  (ÚKS FROV JU).  
27. 2. 2014, Seminář s exkurzí pro ZŠ Alešova Vodňany  
20. 2. 2014, Seminář Jeseteři a raci pro ZŠ Alešova Vodňany  
19. 2. 2014, Přednáška prof. Martáska, ředitele BIOCEV  
14. 1. 2014, Seminář TC AV ČR - HORIZON 2020  
9. 12. 2013, Prezentace výsledků postdoků ÚKS - přednášky (ÚKS FROV JU)  
 3. - 4. 12. 2013, Produkční rybářství  
30. 10. 2013, 16:30 - 19:30 hodin, Nové nebezpečné látky aneb Co čističky odpadních vod nezachytí. Přednáška doc. Ing. Tomáše Randáka, Ph.D. a Mgr. Romana Grabice, Ph.D. v Café Modrý dveře, České Budějovice (ScienceZoom).  
16. - 17. 5. 2013, Management a marketing v rybářství  
27. 3. 2013, Přednáška ScienceZOOM Invaze nepůvodních raků do Evropy (Dr. Kouba, doc. Kozák)  
3. – 5. 6. 2012, Změna klimatu, sluneční záření a statistika (ÚKS FROV JU)  
17. – 18. 5. 2012, Predátoři ryb  
21. – 22. 4. 2012, Stochastické systémy (ÚKS FROV JU)  
5. – 6. 3. 2012, Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví (ÚKS FROV JU)  
18. – 19. 10. 2011, Havarijní úhyny ryb, šetření, chyby a omyly  
19. – 20. 5. 2011, Vodní hospodářství a rybáři (rybářství)
           
 
23. – 24. 11. 2010, Zpracování ryb a kvalita jejich masa  
8. – 9. 12. 2009, Nové technologie v chovu ryb II.             
10. – 11. 11. 2009, Nové technologie v chovu ryb I.  
14. – 15. 5. 2009, Chov dravých druhů ryb + dotační politika  
18. – 19. 3. 2009,Lososovité ryby  
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech