FROV JU RGB NEGATIVE
Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pořádá již řadu let workshopy a konference, a to jak na národní tak i mezinárodní úrovni.

Workshopů a konferencí fakulty se pravidelně účastní excelentní vědci a experti z celého světa a dělí se o své bohaté zkušenosti a vědomosti nejen se svými kolegy z FROV JU, ale rovněž i s odbornou a laickou veřejností. Tyto akce jsou většinou tematicky zaměřené a doplněné exkurzemi, praktickými ukázkami či kulturním programem.

Níže naleznete informace o proběhlých a připravovaných workshopech a konferencích.

Další akce pořádané Fakultou rybářství a ochrany vod JU naleznete rovněž v sekci Semináře a přednášky zde.

FROV JU rovněž organizuje kurzy tzv. měkkých dovedností (soft skills), nabídku můžete stáhnout zde.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na Kláru Nachlingerovou, knachlingerova@frov.jcu.cz; +420 737 221 931.

 

Proběhlé workshopy a konference Připravované workshopy a konference          
21. 2. 2017, Konference Toxikologie ve vodním hospodářství, VŠERS 16. - 17. 3. 2017, Univerzita 3. věku
21. 2. 2017, ČEPS a. s., Veřejný workshop k projektu společného zájmu – Vnitrostátní vedení zvlášť vysokého napětí Přeštice – Kočín 17. - 19. 3. 2017, Konference APOtip
17. - 19. 2. 2017, Workshop FF JU 21. - 23. 3. 2017, Konference INKLUZE
7. - 8. 2. 2017, Konference PřF JU 31. 3. - 2. 4. 2017, Workshop pro VŠE Praha
8. - 9. 12. 2016, Univerzita 3. věku 1. - 7. 4. 2017, Workshop FISHBOOST
23. - 24. 11. 2016, Konference Bezpečná společnost 2016 21. - 23. 4. 2017, Workshop pro VŠE Praha
21. - 22. 11. 2016, Workshop Setkání členů environmentální sítě KRASEC 24. - 27. 5. 2017, Vodňanské rybářské dny
4. - 6. 11. 2016, Workshop pro VŠE Praha 26. 6. - 21. 7. 2017, Mezinárodní letní škola
22. 10. 2016, Hary´s hair workshop 10. - 14. 7. 2017, Letní škola PF JU
17. - 27. 10. 2016, IMPRESS workshop 17. - 21. 7. 2017, Letní škola PF JU
12. - 14. 10. 2016, Carp workshop 23. - 25. 8. 2017, Konference
22. - 23. 9. 2016, Workshop Setkání vedoucích ekonomických pracovníků VŠ 28. - 30. 8. 2017, Letní škola INKLUZE
12. - 23. 9. 2016, Letní škola pro Hokkaido University, Japonsko 3. - 8. 9. 2017, 6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes
8. - 9. 9. 2016, Summer school of Fish Parasites, Parazitologický ústav Masarykovy univerzity Brno. . - 11. - 12. 9. 2017, Univerzita 3. věku
1. 9. 2016, Zasedání Šlechtitelské rady RS ČR 13. - 15. 10. 2017, Konference Revma ligy
22. - 24. 8. 2016, Letní škola INKLUZE  
8. - 12. 8. 2016, Jižní Čechy rybářské  
3. 8. 2016, Final meeting, Norské fondy  
29. - 31. 8. 2016, Workshop e-shop  
11. - 22. 7. 2016, Letní školy Pedagogické fakulty JU  
26. 6. - 21. 7. 2016, Mezinárodní letní školy 2016  
25. 5. 2016, Zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství MZe  
2. - 3. 5. 2016, Zasedání ČRS, z. s.  
29. 4. - 1. 5. 2016, Workshop pro VŠE Praha  
1. - 2. 4. 2016, Workshop Arteterapie a artefiletika  
17. 3. 2016, Mezinárodní konference Českých drah, a. s.  
15. 3. 2016, Konference Unie ovocnářů jižních a západních Čech  
1. - 2. 2. 2016, Zlepšení rybích krmiv a techniky krmení, zpracování ryb, značení a marketing rybích výrobků (TRAFOON)  
22. 1. 2016, Zasedání Vědecké rady FROV JU  
3. 12. 2015, Zdravotní aspekty produkčního chovu ryb (TRAFOON)  
23. - 25. 11. 2015, Konference Parazité ryb (Masarykova univerzity Brno)  
11. - 12. 11. 2015, 1. mezinárodní fyziologická konference ZF JU  
14. - 15. 10. 2015, Konference Rybníky jižních Čech a Waldviertlu - produkční prvek i významná součást života obou regionů  
14. - 27. 9. 2015, Mezinárodní letní školy 2015 (Japonsko)  
3. - 4. 9. 2015, 3rd Carp Conference  
1. - 2. 9. 2015, Potenciál recirkulačních akvakulturních systémů (RAS) pro české produkční rybářství s cílem diversifikovat produkci ryb a rybích produktů (TRAFOON)  
26. - 28. 8. 2015, Toxikologická konference  
19. 8. 2015, PR a marketingové aktivity na internetu vhodné pro MEVPIS  
29. 6. - 14. 7. 2015, Mezinárodní letní školy 2015  
8. - 14. 7. 2015, Letní škola Pedagogické fakulty JU  
3. - 4. 6. 2015, Fish-biometrics workshop  
22. - 24. 5. 2015, Workshop pro VŠE Praha  
18. - 22. 5. 2015, Povrchy 2015 (4)  
13. - 17. 4. 2015, Povrchy 2015 (3)  
24. - 26. 3. 2015, OrAqua  
16. - 20. 3. 2015, COST Training Course on Optical Microscopy16. - 20. 3. 2015, COST Training Course on Optical Microscopy16. - 20. 3. 2015, COST Training Course on Optical Microscopy. Program is here.  
25. 2. - 3. 3. 2015, Workshop Povrchy 2015 (ÚKS FROV JU), program zde.  
26. - 27. 11. 2014, Konference "Bezpečnost a voda" (Hasičský záchrannýsbor JčK)  
6. - 8. 11. 2014, Workshop "Povrchy 2014"  
29. 10. 2014, Workshop Kaprové rybníkářství se zřetelem na stav a perspektivy organického chovu v Dolním Rakousku a jižních Čechách  
   
24. - 26. 10. 2014, Principy a teorie managementu krajiny malých povodí a vodních nádrží, Fakulta managementu VŠE Praha (LakeAdmin)  
7. - 8. 10. 2014, TraFOON multistakeholder workshop  
1. - 3. 10. 2014, 14. Česká rybářská a ichtyologická konference  
27.   8. 2014, Workshop Úloha malých víceúčelových nádrží pro udržení  biodiverzity hydrocenóz zemědělské krajiny jižních Čech a Dolního  Rakouska“ (Fond malých projektů)  
30. 6. - 25. 7. 2014, Mezinárodní letní školy 2014  
4. - 5. 6. 2014, SIAD workshop  
22. - 23. 5. 2014, May workshop on Complex systems v Nových Hradech.  
19. - 22. 5. 2014, Konference a zasedání NACEE  
29. - 30. 4. 2014, April workshop on Complex systems v Nových Hradech.  
28. - 30. 4. 2014, Workshop ThermoFisher Scientific, Velký přednáškový sál MEVPIS FROV JU, Na Valše 207, 389 01 Vodňany  
2. - 4. 4. 2014, Workshop LakeAdmin + Fond malých projektů  
27. 3. 2014, 4. workshop vědomostní platformy „Výzkum a inovace“  
20. - 21. 3. 2014, March workshop on complex systems (ÚKS FROV JU).  
3. - 6. 3. 2014, Výroční setkání v rámci projektu AQUAEXCEL  
6. - 7. 2. 2014, Winter workshop on Complex Systems (ÚKS FROV JU).            
13. 12. 2013 – Problematika FRAP - workshop (ÚKS FROV JU)  
7. - 10. 10. 2013, Microscopy and Image Analysis workshop  
24. - 26. 9. 2013, Diversification in Inland Finfish Aquaculture (DIFA II)  
26. 9. 2013, Workshop Řízení center OP VaVpI  
19. 9. 2013, Expertní den MSB Innocat  
15. - 18. 9. 2013, Workshop "Histologie ryb se zaměřením na toxikologické studie u pstruha a kapra"                        
26. - 28. 8. 2013, XVI. konference Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí                        
24. - 26. 10. 2012, Česká ichtyologická konference  
23. - 25. 10. 2012, Domestication in Finfish Aquaculture (Poland)            
17. - 20. 9. 2012, Vth International Workshop on Biology and Culture of the Tench (Tinca tinca L.)  
1. - 5. 9. 2012, AQUA 2012, Global Aquaculture, Seruring our Future  
22. - 29. 6. 2012, FEBS practical course Advanced methods in macromolecular crystallization V, Nové Hrady           

           
11. - 14. 6. 2012, Kolokvium - Struktura 2012, Klatovy                                                              
           
22. - 24. 3. 2012, X Discussion in Structural Molecular Biology, Nové Hrady  
24. - 25. 8. 2011, XV. konference Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí  
16. - 18. 5. 2011, DIFA (Diversification in Inland Finfish Aquaculture)  
20. - 23. 9. 2010, Digital Imaging in Fisheries Biology (DigiFish)  
19. - 20. 5. 2010, XII. Česká ichtyologická konference  
10. - 11. 9. 2009, Odborný seminář Ochrana raků  
Září 2009, Crayfish workshop  
26. - 27. 8. 2009, XIV Toxikologická konference  
2008, Aquatic Toxicology and Biomonitoring  
2007, Biology of Fish Sperm  
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech