Ve fázi přípravy pobytu zahraniční návštěvy na FROV JU je vhodné dodržovat následující doporučení:
 
 
•    Plánovaný příjezd zahraniční návštěvy hlaste referentce pro zahraniční činnost L. Kačerové (lkacerova@frov.jcu.cz) již ve fázi přípravy.  Budete požádáni o vyplnění „Formuláře pro organizaci zahraniční návštěvu na FROV JU“.
 
•    Pokud chcete pro dopravu návštěvy využít vozidla FROV JU, zarezervujte si vozidlo s dostatečným předstihem v rezervačním systému ZDE a zvolte vhodný zdroj financování (připravte cestovní příkaz).
 
•    Pokud chcete využít ubytovací zařízeni FROV JU, kontaktujte s dostatečným předstihem MEVPIS Vodňany a proveďte rezervaci, včetně specifikace zvláštních požadavků na ubytování (M. Vobrová, mvobrova@frov.jcu.cz, +420 724 504 922).
 
•    Zajistěte a rezervujte pracovní místo v kanceláři včetně přístupu do kanceláří a laboratoře apod.
– nastavení přístupu na pracoviště řešte s P. Novákovou (novakova@frov.jcu.cz). po domluvě s vedoucím laboratoře, pracoviště apod.
 
•    V případě potřeby s dostatečným předstihem vyžádejte ID kartu (především u dlouhodobých pobytů), předem zvolte typ karty: Student x Student ISIC x Zaměstnanec x Zaměstnanec ITIC x host. V záležitosti vydávání ID karet kontaktujte P. Novákovou (novakova@frov.jcu.cz).
 
•    V případě vzniku zaměstnaneckého poměru (např. DPP) zajistěte ve spolupráci s personalistku M. Průšovou (mprusova@frov.jcu.cz) nahlášení zaměstnance na pracovním úřadě.
 
•    V případě aktivního zapojení do práce v laboratořích nebo na pracovištích FROV JU je nutné kontaktovat personalistku M. Průšovou (mprusova@frov.jcu.cz) a požádat o proškolení BOZP, dále je nutné absolvovat proškolení BOZP v konkrétní laboratoři (zajišťuje vedoucí laboratoře).
 
•    V případě zaměstnaneckého poměru je možné povolit používání služebních vozidel – podmínky nutno projednat s personalistkou M. Průšovou (mprusova@frov.jcu.cz) – referentské školení řidičů.
 
•    V případě pracovní návštěvy laboratoří nebo experimentálních zařízení (aktivní práce) je nutné doložit cestovní pojištění zvané osoby L. Kačerové (lkacerova@frov.jcu.cz ), která platnost pojištění ověřuje.
 
•    V případě potřeby s dostatečným předstihem zarezervujte přednáškové prostory v rezervačním systému ZDE.