Kontaktujte odpovědné řešitele projektů

•  odpovědný   řešitel: doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D. - vzlabek@frov.jcu.cz,  Výskyt a kritické hodnocení vlivu cizorodých látek na exponované organismy ve vodních ekosystémech a možnosti prevence a eliminace závažných virových onemocnění v chovech ryb - č.012/2016/Z (2016 – 2018)

 

•  odpovědný řešitel: Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D. - vkaspar@frov.jcu.cz, Nové metody a biotechnologické přístupy v reprodukci a genetice ryb II. - č.125/2016/Z (2016 – 2018)

 

•  odpovědný řešitel: prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. - stys@frov.jcu.cz, Porozumění experimentálním výsledkům na základě soudobé teorie informace - č.017/2016/Z (2016 – 2018)

 

•  odpovědný řešitel: doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D. - jmraz@frov.jcu.cz, Inovace pro dlouhodobě udržitelný rozvoj akvakultury - č.060/2016/Z (2016 – 2018)

 

Žádost o tento typ stipendia najdete zde.