erasmus resim 1
 
 
Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi (KA 107) - více informací ke kreditové mobilitě naleznete zde: http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-mezinarodni-kreditova-mobilita-ka107
 
Kreditovou mobilitu je možné využít jen v případě schválené projektové žádosti. Aktuální seznam schválených kreditových mobilit bude zveřejněn na této webové stránce po vyhlášení výsledků na daný rok. Více informací poskytne proděkan pro zahraniční vztahy - doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D. - vzlabek@frov.jcu.cz.
 

Pro období od 1.6.2018 do 31.7.2020 získala FROV projekt Mezinárodní kreditové mobility pro spolupráci s Vietnamem. Přehled konkrétních mobilit bude zveřejněn ZDE po podpisu projektové smlouvy. Výsledek výzvy je zde.