FROV JU RGB NEGATIVE
erasmus resim 1
 
 
Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi (KA 107) - více informací ke kreditové mobilitě naleznete zde: http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-mezinarodni-kreditova-mobilita-ka107
 
Kreditovou mobilitu je možné využít jen v případě schválené projektové žádosti. Aktuální seznam schválených kreditových mobilit bude zveřejněn na této webové stránce po vyhlášení výsledků na daný rok. Více informací poskytne proděkan pro zahraniční vztahy - doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D. - vzlabek@frov.jcu.cz.
 
Aktuální stav - předpoklad vyhlášení výsledků v červnu 2018.
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech