erasmus resim 1
 
 
Studenti prezenčního i kombinovaného studia na Fakultě rybářství a ochrany vod JU mohou během svého studia vycestovat až na 12 měsíců v rámci programu Erasmus + na studijní pobyt na některou z partnerských univerzit nebo na pracovní stáž
 
Fakulta rybářství a ochrany vod JU poskytne studentům na studijní pobyty stipendium ve výši cca 400 EUR / měsíc (minimálně na 3 měsíce, ideálně na 5-10 měsíců - celý semestr) a na pracovní stáž cca 500 EUR / měsíc (pouze minimálně na 2 měsíce), které slouží k částečnému krytí cestovních a pobytových nákladů.

Oddělení pro zahraniční vztahy FROV JU vypisuje výběrové řízení na studijní pobyty a pracovní stáže zpravidla vlednu či v únoru na následující akademický rok. Při výběru kandidátů se zohledňuje především studijní průměr, dosažené jazykové kompetence doložené jazykovými certifikáty a obsah motivačního dopisu.

Informace o výběrovém řízení na studijní pobyty a praktické stáže jsou zveřejněny na webových stránkách v sekci Mezinárodní vztahy FROV JU/aktuality a jsou zároveň i rozeslány studentům na jejich studijní e-maily.
 
Opatření děkana č. 6/2019 - Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí a organizace zahraničních pobytů pracovníků FROV JU

V případě pracovních stáží je nutné, aby si studenti našli vhodnou firmu v zahraničí, která poskytuje stáže (internship) v rámci programu Erasmus+. Poté kontaktují referentku L. Kačerovou (4736, lkacerova@frov.jcu.cz).

Více info o programu Erasmus+ a potřebné formuláře zde - http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus
 
Zkušenosti studentů ze studijních pobytů Erasmus+ zde - http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/