V květnovém čísle časopisu Rybářství vyšel další článek o exkurzích pořádaných v rámci studia na FROV JU.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU se v dubnu zabývala nejen výzkumem, ale také péčí o životní prostředí.

Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci dubnu roku 2021 přiznáno prémiové stipendium následujícím studentům:

V dubovém čísle časopisu Rybářství vyšel další článek o exkurzích pořádaných v rámci odborných předmětů na naší fakultě.

Dne 19. 4. 2021 proběhlo zasedání Akademického senátu FROV JU.

Právě jsme otevřeli 2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské i navazující magisterské obory. Přihlášky přijímáme do 1. 8. 2021.

Projekt s názvem Raci na stráži postoupil do finále soutěže Parádní nápad 2021, které se koná 27. dubna 2021.

Laboratoř rentgenové tomografie v Telči, ÚTAM AVCR, provedla rychlé snímkování dynamického procesu - modelu lidského jícnu.