V 22. týdnu se konalo online na platformě Zoom 3. zasedání Mezivládní technické pracovní skupiny pro vodní genetické zdroje pro výživu a zemědělství. Program zasedání byl zaměřen na finalizaci dokumentu „Stav světových vodních genetických zdrojů pro výživu a zemědělství“, na přípravu draftu „Globálního plánu činnosti pro uchování, trvalé využívání a vývoj vodních genetických zdrojů pro výživu a zemědělství“ včetně zhodnocení strategických priorit a konkrétních aktivit v každé prioritní oblasti, na vývoj globálního informačního systému chovaných typů vodních genetických zdrojů pro výživu a zemědělství jako obdoby informačních systémů pro terestrická hospodářská zvířata a rostliny. Pracovní skupina se dále vyjadřovala k problematice přístupu a sdílení benefitů; definici a možnostem genetických informací (digital sequence information, DSI), přístupu k nim a možnostem jejich využití pro uchování, trvalé využívání a vývoj vodních genetických zdrojů i k úloze genetických zdrojů pří zmírňování klimatických změn a adaptaci na ně, stejne jako k použití biotechnologií v obhospodařování vodních genetických zdrojů.