Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci srpnu roku 2021 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům:

Příjmení a jméno studenta  

Publikační výstup, za nějž je uděleno prémiové stipendium    

Bekkozhayeva Dinara

Císař, P., Bekkkozhayeva, D., Movchan, O., Saberioon, M., Schraml, R., 2021. Computer vision based individual fish identification using skin dot pattern. Scientific Reports 11: 16904. (IF 2020 = 4,379; AIS 2020 = 1,285)

Folorunso Ewumi Azeez

Shah, B.R., Dvořák, P., Velíšek, J., Mráz, J., 2021. Opening a new gateway towards the applications of chitosan nanoparticles stabilized Pickering emulsion in the realm of aquaculture. Carbohydrate Polymers 265: 118096. (IF 2020 = 9,381; AIS 2020 = 1,080)

Hubálek Martin

Hubálek, M., Flajšhans, M., 2021. Simple field storage of fish samples for measurement of DNA content by flow cytometry. Cytometry Part A 99: 743–752. (IF 2020 = 4,355; AIS 2020 = 1,196)

Cheng Yu

Cheng, Y., Vechtova, P., Fussy, Z., Sterba, J., Linhartová, Z., Rodina, M., Tučková, V., Gela, D., Mohagheghi Samarin, A., Lebeda, I., Xin, M., Zhang, S., Rahi, D., Linhart, O., 2021. Changes in Phenotypes and DNA Methylation of In Vitro Aging Sperm in Common Carp Cyprinus carpio. International Journal of Molecular Sciences 22: 5925. (IF 2020 = 5,923; AIS 2020 = 1,123)

Kajgrová Lenka

Shah, B.R., Dvořák, P., Velíšek, J., Mráz, J., 2021. Opening a new gateway towards the applications of chitosan nanoparticles stabilized Pickering emulsion in the realm of aquaculture. Carbohydrate Polymers 265: 118096. (IF 2020 = 9,381; AIS 2020 = 1,080)

Movchan Oleksandr

Gebauer, T., Gebauer, R., Palińska-Zarska, K., Císař, P., Movchan, O.,Tomášek, O., Prokešová, M., Matoušek, J., Hliwa, P., Król, J., Zarski, D., Rebl, A., Stejskal, V., 2021. Assessment of behavioural and physiological traits as indicators of suitability for European perch aquaculture. Aquaculture 544: 737048. (IF 2020 = 4,242; AIS 2020 = 0,664)

Císař, P., Bekkkozhayeva, D., Movchan, O., Saberioon, M., Schraml, R., 2021. Computer vision based individual fish identification using skin dot pattern. Scientific Reports 11: 16904. (IF 2020 = 4,379; AIS 2020 = 1,285)

Platonova Ganna

Platonova, G., Štys, D., Souček, P., Lonhus, K., Valenta, J., Rychtáriková, R., 2021. Spectroscopic Approach to Correction and Visualisation of Bright-Field Light Transmission Microscopy Biological Data. Photonics 8:333. (IF 2020 = 2,676; AIS 2020 = 0,505)

Roy Koushik

Shah, B.R., Dvořák, P., Velíšek, J., Mráz, J., 2021. Opening a new gateway towards the applications of chitosan nanoparticles stabilized Pickering emulsion in the realm of aquaculture. Carbohydrate Polymers 265: 118096. (IF 2020 = 9,381; AIS 2020 = 1,080)

Tran Quang Hung

Tran Quang, H., Prokešová, M., Zare, M., Gebauer, T., Elia, A.C., Colombino, E., Ferrocino, I., Caimi, C., Gai, F., Casco, L., Stejskal, V., 2021. How Does Pikeperch Sander lucioperca Respond to Dietary Insect Meal Hermetia Illucens? Investigation on Gut Microbiota, Histomorphology, and Antioxidant Biomerkers. Frontiers in Marine Science 8: 680942. (IF 2020 = 4,912; AIS 2020 = 1,369)

Zare Mahyar

Tran Quang, H., Prokešová, M., Zare, M., Gebauer, T., Elia, A.C., Colombino, E., Ferrocino, I., Caimi, C., Gai, F., Casco, L., Stejskal, V., 2021. How Does Pikeperch Sander lucioperca Respond to Dietary Insect Meal Hermetia Illucens? Investigation on Gut Microbiota, Histomorphology, and Antioxidant Biomerkers. Frontiers in Marine Science 8: 680942. (IF 2020 = 4,912; AIS 2020 = 1,369)

Zhang Songpei

Cheng, Y., Vechtova, P., Fussy, Z., Sterba, J., Linhartová, Z., Rodina, M., Tučková, V., Gela, D., Mohagheghi Samarin, A., Lebeda, I., Xin, M., Zhang, S., Rahi, D., Linhart, O., 2021. Changes in Phenotypes and DNA Methylation of In Vitro Aging Sperm in Common Carp Cyprinus carpio. International Journal of Molecular Sciences 22: 5925. (IF 2020 = 5,923; AIS 2020 = 1,123)

Citace jednotlivých publikačních výstupů je možné vidět zde.

Všem studentům za jejich tvůrčí činnost děkujeme a k přidělení prémiového stipendia gratulujeme.