Rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlašuje na pátek 29. října 2021 pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů rektorské volno.