V Gmündu, Nových Hradech a Třeboni proběhla Mezinárodní konference „Dědictví rybniční krajiny“ v rámci projektu INTERREG „Dědictví rybniční krajiny“.

Konferenci pořádalo sdružení ITKI (The International Traditional Knowledge Institute Foundation) reprezentované Andreasem Salvatorem Habsburgem-Lottringenem, Dunajská univerzita v Kremsu reprezentovaná děkanem Fakulty vzdělávání, umění a architektury Christianem Hanusem a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích reprezentovaná Daliborem Štysem z Fakulty rybářství a ochrany vod JU.

Konference trvala tři dny, první den se odehrávala v Palmenhausu v Gmündu, druhý den na zámku v Nových Hradech a třetí den byla exkurze v třeboňské rybniční soustavě, kterou vedl Miroslav Hátle, vedoucí oddělení Správa CHKO Třeboňsko.

Mezi přednášejícími bylo i několik kolegů z Fakulty rybářství a ochrany vod, Dunajské univerzity, sdružení ITKI a dalších.Mezi řečníky bych vytkl Helenu Mayer z Evropské komise, sekretariátu mise „Restore our Oceans and Waters“, která informovala o plánech mise, jejíž praktická implementace byla oficiálně zahájena 29. září 2021. Mise bude v první fázi podporovat šíření povědomí mezi občany a ustaví čtyři takzvané majáky. Jsou to:

- Povodí Dunaje: chránit a obnovovat ekosystémy a biologickou rozmanitost (sladká voda),
- Pobřeží Atlantiku a Arktidy: ochrana a obnova ekosystémů a biologické rozmanitosti (mořské),
- Povodí Středozemního moře: prevence a odstranění znečištění,
- Povodí Baltského a Severního moře: učinit modrou ekonomiku uhlíkově neutrální.

S iniciativou přišel Pietro Laureano ze sdružení ITKI, které je přímým partnerem UNESCO. Navrhl připravit přihlášku celého Třeboňska a Waldviertelu do seznamu světového kulturního dědictví. Dunajská univerzita má velké zkušenosti s přípravou těchto přihlášek, podílela se na přípravě úspěšné přihlášky Dunajský limes (Limes Romanum) i na přípravě přihlášky Západočeských lázní.