Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci říjnu roku 2021 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům:

Příjmení a jméno studenta  

Publikační výstup, za nějž je uděleno prémiové stipendium    

Matoušek Jan

Zare, M., Tran Quang, H., Prokešová, M., Stejskal, 2021. Effects of Garlic Allium sativum Powder on Nutrient Digestibility, Haematology, and Immune and Stress Responses in Eurasian Perch Perca fluviatilis Juveniles. Animals 11: 2735. (IF 2020 = 2,752; AIS 2020 = 0,459)

Tran Quang, H., Prokešová, M., Zare, M., Matoušek, J., Ferrocino, I., Gasco, L., Stejskal, V., 2022. Production performance, nutrient digestibility, serum biochemistry, fillet composition, intestinal microbiota and environmental impacts of European perch (Perca fluviatilis) fed defatted mealworm (Tenebrio molitor). Aquaculture 547: 737499. (IF 2020 = 4,242; AIS 2020 = 0,664)

Pěnka Tomáš

Pěnka, T., Malinovskyi, O., Křišťan, J., Imentai, A., Policar, T., 2021. Effect of density and mixed culture with pikeperch (Sander lucioperca) on effectivity of largemouth bass (Micropterus salmoides) intensive culture. Czech Journal of Animal Science 66: 428–440. (IF 2020 = 1,267; AIS 2020 = 0,234)

Tran Quang Hung

Zare, M., Tran Quang, H., Prokešová, M., Stejskal, 2021. Effects of Garlic Allium sativum Powder on Nutrient Digestibility, Haematology, and Immune and Stress Responses in Eurasian Perch Perca fluviatilis Juveniles. Animals 11: 2735. (IF 2020 = 2,752; AIS 2020 = 0,459)

Tran Quang, H., Prokešová, M., Zare, M., Matoušek, J., Ferrocino, I., Gasco, L., Stejskal, V., 2022. Production performance, nutrient digestibility, serum biochemistry, fillet composition, intestinal microbiota and environmental impacts of European perch (Perca fluviatilis) fed defatted mealworm (Tenebrio molitor). Aquaculture 547: 737499. (IF 2020 = 4,242; AIS 2020 = 0,664)

Třešňáková Nikola

Třešňáková, N., Stará, A., Velíšek, J., 2021. Effects of glyphosate and their metabolite AMPA on aquatic organisms. Applied Sciences 11: 9004. (IF 2020 = 2,679; AIS 2020 = 0,409)

Zare Mahyar

Zare, M., Tran Quang, H., Prokešová, M., Stejskal, 2021. Effects of Garlic Allium sativum Powder on Nutrient Digestibility, Haematology, and Immune and Stress Responses in Eurasian Perch Perca fluviatilis Juveniles. Animals 11: 2735. (IF 2020 = 2,752; AIS 2020 = 0,459)

Tran Quang, H., Prokešová, M., Zare, M., Matoušek, J., Ferrocino, I., Gasco, L., Stejskal, V., 2022. Production performance, nutrient digestibility, serum biochemistry, fillet composition, intestinal microbiota and environmental impacts of European perch (Perca fluviatilis) fed defatted mealworm (Tenebrio molitor). Aquaculture 547: 737499. (IF 2020 = 4,242; AIS 2020 = 0,664)

Citace jednotlivých publikačních výstupů je možné vidět zde.

Všem studentům za jejich tvůrčí činnost děkujeme a k přidělení prémiového stipendia gratulujeme.