Ve dnech 27.–28. října 2021 proběhla Dětská univerzita, která má za cíl seznamovat děti hravou a zážitkovou formou s ekologickými a vědeckými tématy, kterými se zabýváme na fakultě. Program byl zaměřený na téma ekosystému rybníka a seznámil účastníky tábora s různými abiotickými a biotickými složkami tohoto ekosystému. Děti například stanovovaly pH, lovily chemické prvky, nebo lovily na rybnících vodní bezobratlé a určovaly je pod mikroskopem. Součástí programu byla také tvorba krátkých japonských básní zvaných haiku na téma rybník, s nimiž dětem přišla pomoci i japonská umělkyně žijící ve Vodňanech Hiromi Janštová s jejím manželem. Vzniklé Haiku si můžete přečíst zde.

Dětská univerzita byla realizována v rámci projektu „OBJEVOVAT A CHRÁNIT: Ohrožené světy vodních ekosystémů a jejich biodiverzity“, který byl podpořen grantem z Norských fondů.