Dne 27.10.2021 proběhlo cvičení v rámci předmětu „Rybářství ve volných vodách“, které bylo zaměřeno na odlov elektrickým agregátem na řece Blanici.

Odlov ryb elektrickým agregátem je jedním ze zakázaných způsobů lovu, a proto je nutné mít speciální, časově omezené povolení Krajského úřadu. Studenti měli k dispozici zádový motorový agregát, který se skládá z několik částí: energetický zdroj, ovládací skříňky vodičů elektrod a rámů. Nevýhodou tohoto přístroje je hlučnost a nutnost doplňování paliva. Obsluhovatel zdroje obsluhuje elektrický agregát a trvale sleduje jeho činnost. Lovec obsluhuje lovicí elektrodu a loví ryby nebo je přivádí k odebíračům. Odebírač pomocí saku s nevodivou rukojetí loví přitahované, případně omráčené ryby a předává je nosiči, někdy odebírá pomocí saku ryby od lovce s elektrickým podběrákem. Na loveném úseku bylo několik stanovišť, kde studenti úlovky počítali, určovali jejich pohlaví, měřili délku a hmotnost. Cílem cvičení bylo nachytat generační ryby pro vědecké účely a také regulovat odlov přemnožených ryb.

Za praktická cvičení děkujeme Tomáši Randákovi a Janu Turkovi.