ÚSEK DĚKANA
 
 Kancelář děkana 
mvazacova
 Milada Vazačová
 +420 38777 4616
 +420 602 395 620
prusova  Ing. Mirka Průšová  personalistka   mprusova@frov.jcu.cz
 +420 38777 4782
 +420 737 221 973
  
Pracoviště správy a údržby majetku
kasl  Jiří Kasl, DiS.  vedoucí pracoviště správy a údržby majetku 
 +420 38777 4633
 +420 734 390 413
nedopil
 Ing. Vladimír Nedopil
 +420 38777 4779
 +420 725 150 109 
nebesky
 Ing. Václav Nebeský, Ph.D.
 +420 38777 4613
 +420 602 263 544
frajman  Ing. Jaroslav Frajman, DiS.  technik
 +420 38777 4778
 +420 601 358 157
kub  Petr Kub  technik
 +420 38777 4766
 +420 730 161 463
dologova  Milada Dologová  úklízečka    
 
 vlk
 Lukáš Vlk - (JH Soft s.r.o.)
 +420 38777 4632
 +420 604 863 206
 capek
 Bc. Viktor Čapek - (JH Soft s.r.o.)
 +420 38777 4632
 +420 702 018 199
rodina
 Ing. Marek Rodina, Ph.D.
 +420 38777 4614
macho
 Michal Macho, DiS.
 +420 38777 3807
  
 
ÚSEK TAJEMNÍKA
  
Tajemnice fakulty
vondraskova
 Ing. Jaromíra Vondrášková  Tajemnice
 +420 38777 4786
 +420 725 787 621
jelinkova
 Bc. Nikola Šulcová  Asistentka tajemnice fakulty, Projektová manažerka  +420 38777 4665
 +420 702 031 927
Ekonomické pracoviště
pokladní hodiny:
pondělí
08:00 - 11:00
---
úterý
---
12:30 - 14:00
středa
08:00 - 11:00
12:30 - 14:00
čtvrtek
08:00 - 11:00
12:30 - 14:00
pátek
08:00 - 11:00
---
 
kobernova
 Ing. Ivana Kobernová
 +420 38777 4630
vavruskova
 Bc. Zuzana Vavrušková
   
kocmichova
 Šárka Kocmichová, DiS.
 +420 38777 4626
chumova
 Ing. Eva Bílá
 +420 38777 4733
jlangova  Jana Langová, Dis.  referentka práce a mezd
 +420 38777 4631
 +420 737 798 629
havlanova
 Mgr. Ing. Jana Horová  personalistka  
 
zikova  Magdalena Zíková, Dis.  referentka ekonomiky - pokladní zástup  +420 38777 4629
dubova  Jaroslava Dubová, BBus.  referentka ekonomického pracoviště
 +420 38777 4776
 +420 38777 4619
 
ÚSEK PRODĚKANA PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST
 
Studijní pracoviště
 kacerova
 Bc. Lucie Kačerová
 +420 38777 4736
 +420 734 269 084
hofbauer  Bc. Jindřich Hofbauer  Studijni referent pro Bc. + Mgr. studium  +420 38777 4646
plecerova  Ing. Jitka Plecerová  Studijní referentka pro Bc. + Mgr. studium
 +420 38777 4644
 +420 734 269 019
 
 
ÚSEK PRODĚKANA PRO VĚDU A VÝZKUM
  
Pracoviště vědy a výzkumu
kouba
Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
 +420 38777 4745
 Zuzana Dvořáková  redaktorka
 +420 725 432 654
lucivnakova
 Mgr. Dana Lučivňáková
 knihovnice
 +420 38903 4735
 
 
Redakční rada a knihovna
 
 
ÚSEK PRODĚKANA PRO ROZVOJ
 
ÚSEK PRODĚKANA PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY
Pracoviště zahraničních vztahů
 
 zlabek  doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.  proděkan pro zahraniční vztahy
 +420 777 698 427
 +420 38777 4730
kacerova
 Bc. Lucie Kačerová
 +420 38777 4736
 +420 734 269 084
 
ÚSEK MANAŽERSKÝ
hojdekr  Ing. Michal Hojdekr, MBA  vedoucí manažerského úseku  hojdekr@frov.jcu.cz
 +420 38777 4663
 +420 725 391 382
 
Projektové pracoviště
 Ing. Martin Vlček
 +420 38777 4663
 +420 601 377 639
linhartova a Ing. Andrea Linhartová  projektová manažerka linhartovaa@frov.jcu.cz
+420 38777 4776
+420 724 929 956
selnerova Bc. Eliška Plachtová  projetová manažerka eplachtova@frov.jcu.cz +420 38777 4771
Podpora mezinárodních projektů
malkusova  Bc. Monika Malkusová  Projektová manažerka  mmalkusova@frov.jcu.cz
+420 38777 4776
+420 735 700 566
 PaedDr. Jiří Koleček  zástupce vedoucího, projektový manažer  jkolecek@frov.jcu.cz
+420 38777 4772
+420 606 050 576
dubova  Jaroslava Dubová, BBus. projetová manažerka dubova@frov.jcu.cz
+420 38777 4776
+420 38777 4619
  
                                                                                       
Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany /MEVPIS/
nachlingerova  Klára Nachlingerová  vedoucí MEVPIS Vodňany  knachlingerova@frov.jcu.cz
 +420 38777 4787
 +420 737 221 931
plachtova  Ing. Petra Plachtová  zástupce vedoucí MEVPIS Vodňany, akademický pracovník  plachtova@frov.jcu.cz
 +420 38777 4773
 +420 602 390 634
 Mgr. Miroslav Boček  fakultní kreativní manažer  bocek@frov.jcu.cz
 +420 38777 4773
 +420 728 152 581
 Mgr. Markéta Flajšhansová  lektorka (český a německý jazyk), akademický pracovník  mflajs@frov.jcu.cz  +420 38777 4618
 Bc. Dana Brožová  koordinátorka akcí MEVPIS  dbrozova@frov.jcu.cz
 +420 38777 4771
 +420 602 269 434
dirnova  Michaela Vobrová  mvobrova@frov.jcu.cz
 +420 38777 4783
minarikova  Adéla Minaříková  koordinátorka akcí MEVPIS
 +420 38777 4783
 +420 724 504 922
simonikova  Eva Šimoníková  uklízečka MEVPIS a ERPP  esimonikova@frov.jcu.cz