Řád KRC  ke stažení ZDE
       
 
prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
ředitel CzechGlobe
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.,
Bělidla 986/4a,
603 00 Brno
Životopis
       
Pavlik
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum
Mendelova univerzita v Brně
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
tř. Generála Píky 7
61300 Brno
Životopis
       
Puncochar RNDr. Pavel Punčochář, CSc.  
referent v sekci vodního hospodářství, MZe ČR
pavel.puncochar@mze.cz
MZe ČR
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
Životopis
       
 
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
ředitel centra BIOCEV
Biotechnologické a biomedicínské centrum AV a UK ve Vestci,
Průmyslová 595,
252 50 Vestec
Životopis
       
adam
Ing. Pavlína Adam, Ph.D.
ředitelka Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání
Ministerstvo zemědělství,
Těšnov 65/17,
110 00 Praha 1
Životopis
       
hrusak
RNDr. Jan Hrušák, CSc.
předseda ESFRI
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 2155/3
182 23 Praha 8
Životopis
       
Frebort
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Šlechtitelů 241/27
783 71 Olomouc – Holice
Životopis