Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
Zátiší 728/II
389 25  České Budějovice

Ústav komplexních systémů
Zámek 136, 373 33 Nové Hrady

Ústav akvakultury a ochrany vod
Husova tř. 458/102
370 05 České Budějovice

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví
Rechle 1336, Vodnany II
389 25 Vodňany II

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví
Rechle 1336, Vodnany II
389 25 Vodňany II

Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany
Na Valše 207
38901 Vodňany
Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany
Na Valše 207
38901 Vodňany

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
Genetické rybářské centrum
Nad Velkou Podvinicí 1337
389 25 Vodňany II

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
Genetické rybářské centrum
Nad Velkou Podvinicí 1337
389 25 Vodňany II

FROV laboratoře Vodňany
Zátiší 728/II
389 25  České Budějovice

Ústav akvakultury a ochrany vod
Na Sádkách 1780
370 05  České Budějovice

FROV akvaponický skleník ČB
389 25  České Budějovice

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví
Rechle 1336, Vodnany II
389 25 Vodňany II