Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
Akademický senát
Doručovací adresa: Zátiší 728/II, 389 25  Vodňany
Kontaktní adresa: Zátiší 728/II, 389 25  Vodňany
 
 
Seznam zvolených zástupců pro období 2021-2024
 
 Akademičtí pracovníci
 MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.  předsedkyně senátu FROV JU  Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický  zuskova@frov.jcu.cz
 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.    Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický  policar@frov.jcu.cz
 doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.    Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický  rgrabic@frov.jcu.cz
 Ing. David Gela, Ph.D.    Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický  gela@frov.jcu.cz
 Ing. Martin Bláha, Ph.D.    Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
 Ing. Pavel Lepič, Ph.D.    Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
 Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D.    Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
 doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.    Ústav akvakultury a ochrany vod
 
 
 Studenti
 Ing. Lenka Kajgrová místopředsedkyně senátu FROV  Student, DSP kajgrova@frov.jcu.cz
 Ing. Martin Hubálek    Student, DSP mhubalek@frov.jcu.cz
 Ing. Nikola Třešňáková    Student, DSP
 Lucie Žaloudková    Student, Bc., Ochrana vod
 
 
Funkční období akademického senátu je tříleté. Zanikne-li z jakýchkoliv důvodů členství některého člena v akademickém senátu, nastupuje na jeho místo
náhradník. V případě, že nelze akademický senát doplnit tímto způsobem, vypíše děkan doplňující volby.
 
Funkční období současného senátu: 2021 - 2024
 
Volební řád: ke stažení zde
 
Jednací řád: ke stažení zde
 
 
Úřední deska:
 
Veškeré dokumenty, které jsou předkládány k projednání do AS FROV JU si mohou členové akademické obce vyžádat u předsedkyně AS FROV JU k nahlédnutí.
 
21.07.2021: zveřejněn zápis č.3 - zde
30.06.2021: zveřejněn zápis č.2 - zde
07.06.2021: zveřejněn zápis č.1 - zde
 
21.05.2021: vyhlášeny výsledky voleb do AS pro období 2021-2024
                  První ustavující schůze nového senátu stanovena na 07.06.2021 od 14:00 hod ve Vodňanech, velká zasedací místnost FROV JU Zátiší 728/II