Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
Akademický senát
Doručovací adresa: Zátiší 728/II, 389 25  Vodňany
Kontaktní adresa: Zátiší 728/II, 389 25  Vodňany
 
 
Seznam zvolených zástupců pro období 2017-2020
 
 Akademičtí pracovníci
 MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.  předsedkyně senátu FROV JU  Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický  zuskova@frov.jcu.cz
 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.    Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický  policar@frov.jcu.cz
 doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.    Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický  rgrabic@frov.jcu.cz
 Ing. David Gela, Ph.D.    Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický  gela@frov.jcu.cz
 dr hab Ing. Josef Velíšek, Ph.D.    Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický  velisek@frov.jcu.cz
 RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.    Ústav akvakultury a ochrany vod
 Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.    Ústav akvakultury a ochrany vod  stejskal@frov.jcu.cz
 Ing. Petr Dvořák, Ph.D.    Ústav akvakultury a ochrany vod  dvorakp@frov.jcu.cz
 
 
 Studenti
 Ing. Lenka Kajgrová    Student, DSP
 Ing. Petra Nováková    Student, DSP.
 
 
Funkční období akademického senátu je tříleté. Zanikne-li z jakýchkoliv důvodů členství některého člena v akademickém senátu, nastupuje na jeho místo
náhradník. V případě, že nelze akademický senát doplnit tímto způsobem, vypíše děkan doplňující volby.
 
Funkční období současného senátu: 2017 - 2020
 
Volební řád: ke stažení zde
 
Jednací řád: ke stažení zde
 
 
Úřední deska:
 
Veškeré dokumenty, které jsou předkládány k projednání do AS FROV JU si mohou členové akademické obce vyžádat u předsedkyně AS FROV JU k nahlédnutí.
 
19.04.2021: zveřejněn zápis č. 31 - zde
14.04.2021: zveřejněn zápis č. 30 - zde
31.03.2021: zveřejněn zápis č. 29 - zde
08.03.2021: zveřejněn zápis č. 28 - zde
29.01.2021: zveřejněn zápis č. 27 - zde
04.12.2020: zveřejněn zápis č. 26 - zde
25.11.2020: zveřejněn zápis č. 25 - zde
30.10.2020: zveřejněn zápis č. 24 - zde
22.09.2020: zveřejněn zápis č. 23 - zde
07.07.2020: zveřejněn zápis č. 22 - zde
28.05.2020: zveřejněn zápis č. 21 - zde
18.05.2020: zveřejněn zápis č. 20 - zde
25.03.2020: zveřejněn zápis č. 19 - zde
04.02.2020: zveřejněn zápis č. 18 - zde
27.11.2019: zveřejněn zápis č. 17 - zde
25.10.2019: zveřejněn zápis č. 16 - zde
28.06.2019: zveřejněn zápis č. 15 - zde
25.04.2019: zveřejněn zápis č. 14 - zde
15.04.2019: zasedání AS FROV JU se uskuteční 25.4.2019 ve 13,00 hod. ve Vodňanech, velká zasedací místnost, Zátiší 728/II, 389 01 Vodňany
03.04.2019: zveřejněn zápis č. 13 - zde
21.11.2018: zveřejněn zápis č. 12 - zde
01.11.2018: zveřejněn zápis č. 11 - zde
16.10.2018: zveřejněn zápis č. 10 - zde
08.10.2018: zasedání AS FROV JU se uskuteční 9.10.2018 ve 12,00 hod. ve Vodňanech, velká zasedací místnost, Zátiší 728/II, 389 01 Vodňany
28.06.2018: zveřejněn zápis č. 09 - zde
14.05.2018: zveřejněn zápis č. 08 - zde
29.03.2018: zveřejněn zápis č. 07 - zde
16.03.2018: zveřejněn zápis č. 06 - zde
16.02.2018: zveřejněn zápis č. 05 - zde
14.12.2017: zveřejněn zápis č. 04 - zde
23.11.2017: zasedání AS FROV JU se uskuteční 14.12.2017 ve 12,00 hod. v Českých Budějovicích, Ústav akvakultury a ochrany vod, Husova tř. 458/102, učebna RH 2
 
21.11.2017: zveřejněn zápis č. 03 - zde
16.11.2017: zveřejněn zápis č. 02 z korespondenčního hlasování - zde
06.11.2017: zveřejněn zápis č. 01 - zde
 
20.10.2017: vyhlášeny výsledky voleb do AS pro období 2017-2020.
                  První ustavující schůze nového senátu stanovena na 06.11.2017 od 09:00 hod ve Vodňanech, velká zasedací místnost FROV JU Zátiší 728/II