prehled projektu cenakva
infra projekty
            
 

V přehledu jsou uvedeny pouze klíčové projekty průřezově rozvíjející výzkumné centrum a jeho čtyři strategické výzkumné programy (VP1-4).

 

Celkový počet řešených projektů: 94

 

Kontaktní osoba: Ing. Michal Hojdekr, MBA

 

Aktualizováno 11. 2. 2021PR VP1 PR VP2 PR VP3 PR VP4