Velká výzkumná infrastruktura CENAKVA
                     
Velka výzkumná infrastruktura   Open access   Podání projektu   Infrastruktura a služby   Realizované projekty   Kontakty
                     
Náplní velké výzkumné infrastruktury CENAKVA je porozumění změnám ve sladkovodních ekosystémech a jejich celospolečenské závažnosti z hlediska zachování biodiverzity, ochrany vodního prostředí a vodních zdrojů důležitých pro život a činnost člověka. Velká výzkumná infrastruktura CENAVKA pokrývá infrastrukturní, znalostní a expertní zázemí Fakulty rybářství a ochrany vod a Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz  a umožňuje otevřený přístup k 25% jejich kapacity.
 
CENAKVA je jedinou infrastrukturou v ČR zabývající se globálně procesy ve sladkovodních ekosystémech, koloběhem látek ve vodě, včetně sledování nových polutantů v životním prostředí.
 
Jedinečné rybniční, experimentální a vědecké zázemí spolu s úzkými vazbami na rybářskou veřejnost v ČR, Evropě a ve světě, které CENAKVA má, vytváří jedinečný celek, který je schopen plánovat a ověřovat budoucí návrhy úprav hospodaření na rybnících, vzhledem k změnám klimatu v ČR a Evropě.
 
V budoucnu nebude hlavním úkolem rybářů produkce ryb, ale udržení kvalitní vody v kvalitní krajině s vytvářením regionálního klimatu omezující sucho a záplavy. Výzkumné zaměření centra CENAKVA je soustředěno do čtyř stěžejních vědeckých multidisciplinárních výzkumných programů: Velká výzkumná infrastruktura spadá do oblasti environmentálních věd Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace
 infra01a
VI s skládá ze tří ústavů, které pokrývají čtyři hlavní směry výzkumu:
Reprodukční a genetické postupy pro uchování biodiverzity ryb a akvakulturu  01 01
"Nové" polutanty v životním prostředí a jejich vliv na sladkovodní ekosystémy  01 02
Dlouhodobě udržitelná akvakultura s odpovědným hospodařením s vodou a živinami  01 03
 Biologie v měnících se podmínkách sladkovodních ekosystémů  01 04

 

 

VI je podpořena

MSMT