Open access

                     
Velka výzkumná infrastruktura   Open access   Podání projektu   Infrastruktura a služby   Realizované projekty   Kontakty
                     
Velká výzkumná infrastruktura CENAKVA funguje na principu otevřené infrastruktury pro experimentální činnost, která zahrnuje celkem 12 konkrétních laboratoří a výzkumných pracovišť.
Služby a infrastrukturu mohou využívat výzkumníci z celého světa prostřednictvím otevřeného přístupu. Otevřený přístup umožňuje zdarma realizovat experiment a využít expertíz, kterými infrastruktura disponuje. Pro realizaci experimentu stačí připravit projekt přístupu, který je hodnocen ve dvou stupních z pohledu kvality výzkumu, technické způsobilosti a dostupnosti infrastruktury. Úspěšné projekty jsou pak realizovány za technické a vědecké asistence zaměstnanců infrastruktury.
Neváhejte a přihlaste se svým experimentem. Výzva pro podávání projektů je otevřena nepřetržitě.
Žadatel vyplní elektronicky formulář se strukturovaným životopisem a vyčká na hodnocení projektu a rozhodnutí, zda se projekt bude realizovat.
V případě přijetí projektu k realizaci, získá řešitel projektu hostitelský statut na JU a na řešení projektu se následně domlouvá přímo s vedoucím příslušné části infrastruktury FROV JU.