Proces podání projektu:
                     
Velka výzkumná infrastruktura   Open access   Podání projektu   Infrastruktura a služby   Realizované projekty   Kontakty
                     
 1. Výzva pro podávání projektů je otevřena nepřetržitě 
 2. Žadatel vyplní formulář pro externí / interní přístup
  • Interní přístup – zaměstnanci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • Externí přístup - ostatní
 3. Zašle elektronickou verzi formuláře dohromady se strukturovaným životopisem manažerovy výzev: Jaroslava Dubová - dubova@frov.jcu.cz– předmět emailu: OPEN ACCESS 
 4. Vyčká na rozhodnutí o hodnocení projektu (14 dní po ukončení výzvy)
 5. V případě přijetí projektu k realizaci:
  1. Manažer výzev zašle žadateli smlouvu o přístupu – žadatel zašle vyplněnou a podepsanou smlouvu zpět manažerovi výzev
  2. Všichni řešitelé projektu (mimo zaměstnanců JČU), kteří budou fyzický pobývat na infrastruktuře vyplní dohodu o hostování v první den příjezdu
  3. Hlavní řešitel projektu se přímo domlouvá na realizaci projektu s vedoucím příslušné laboratoře
   
 podaniCZ