Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod
Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany
tel.: +420 387 774 666 fax: 387 774 634

CENAKVA

 

14 61 cenakva gen 05   14 61 cenakva gen 15   14 61 cenakva gen 03   14 61 cenakva gen 09
 
 
     
 
prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.   prof. Ing. Tomáš Randák Ph.D.   doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.   doc. Ing. Miloš Buřič, Ph.D.
flajshans@frov.jcu.cz      
+420 387 774 608   +420 387 774 756   +420 387 774 643   +420 38777 4769
+420 724 233 542   +420 721 855 763   +420 737 221 913