Laboratoř sídlí na adrese:
 
Ústav akvakultury a ochrany vod
Husova tř. 458/102
370 05 České Budějovice 
 
Personální obsazení a kontakty 
stejskal
Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
vedoucí laboratoře, akademický pracovník
+ 420 38777 4681    + 420 737 221 930
     
korytar
Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D.
zástupce vedoucího, zástupce ředitele UAOV, vědecký pracovník
+ 420 38777 4681
Publikace
     
podhorec
Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 4677
Publikace
     
kouril
prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 4677    +420 602 390 633
     
strunecky
Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 4683
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
     
ivanova
M.Sc. Anna Pavlovna Ivanova
doktorandka
+420 38 777 4680
Životopis EN
Publikace
     
vanina
MSc. Tatyana Gebauer, Ph.D.
vědecký pracovník
tvanina@frov.jcu.cz
Publikace
     
Tran Quang Hung
MSc. Tran Quang Hung
doktorand
+420 38 777 4682
Publikace
     
zare
MSc. Mahyar Zare
doktorand
+420 38 777 4680
Publikace
     
prokesova
Ing. Markéta Prokešová, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4682
Publikace
     
sablatura pavel
Ing. Pavel Šablatura
technik
+420 38777 4675
     
matousek
Ing. Jan Matoušek
technik
+420 38777 4675
Publikace
     
nguyen thi
Bc. Tram Nguyen Thi
technik
 
     
jdofek
Ing. Jan Dofek
technik
 
 
 Výzkumná činnost pracovníků laboratoře se ubírá dvěma směry:
 
1) řízenou reprodukci ryb se zaměřením na optimalizaci postupů pro dosažení ovulace jikernaček s využitím anestézie, aplikace hormonálních přípravků a úpravy teploty vody, jak u stávajících hospodářsky významných druhů (kapr obecný, lín obecný, amur bílý, candát obecný, lososovité a jeseterovité ryby), tak u druhů do akvakultury nově zaváděných (okoun říční, keříčkovec červenolemý, Heterobranchus longifilis, jeseteři). U některých druhů ryb je výzkum doplněn i sledováním dynamiky pohlavních hormonů v průběhu předvýtěrového a výtěrového období. Probíhají experimenty zaměřené na porovnání rychlosti růstu, nástupu pohlavní dospělosti a jeho vlivu na mortalitu při chovu tržních ryb sivena amerického, sivena arktického a jejich hybrida. V tomto kontextu jsou testovány především různé režimy fotostimulace. Dále se laboratoř zabývá i studiem řízené reprodukce a kvality pohlavních produktů u tropických okrasných druhů ryb.
 
Stejskal cervena1 Stejskal cervena2 lrrr 03 Stejskal cervena4 lrrr 01 lrrr 17
lrrr 24 lrrr 28 lrrr 29 Stejskal cervena3 lrrr 13 lrrr 36 Stejskal cervena5
 
2) technologií intenzivního chovu ryb se zvláštním zřetelem na využití recirkulačních akvakulturních systémů (RAS) pro chov okouna říčního, candáta obecného, keříčkovce červenolemého, tilapie nilské, síhovitých, jeseterovitých a lososovitých ryb. Oblast zájmu zahrnuje studium metabolismu (spotřeby kyslíku a exkrece metabolitů ryb), hodnocení rychlosti růstu, hmotnostní heterogenity, přežití, morfometrických změn a efektivity využití krmiva pro zmíněné druhové spektrum. Experimenty jsou prováděny především v kontextu abiotických faktorů, jako je teplota vody, nasycení vody kyslíkem, frekvence krmení, hustota obsádky, intenzita světla a délka krmného dne. U okouna říčního je studována rychlost růstu a genetická divergence u různých populací v experimentálních podmínkách intenzivního chovu. U larválních stádií ryb je výzkum zaměřen na optimalizaci a načasování převodu z živé potravy na kompletní krmnou směs, včetně možnosti použití tzv. obohacené živé potravy. Chovatelsky a krmivářsky zaměřené experimenty, prováděné u tržních velikostí ryb, jsou vyhodnocovány včetně vlivu na kvalitu finálního produktu (tj. výtěžnost, chemické složení, technologické a senzorické vlastnosti masa). Nově se laboratoř zabývá i vyhodnocením vlivu výše popsaných aspektů na aktivitu imunitního systému chovaných ryb. Recentně prováděné experimenty jsou cíleny i na využití alternativních zdrojů v krmivech a možnosti redukce emisí živin. Příkladem jsou aktivity vedoucí k využívání hmyzí moučky, řasové moučky, biofloc kultury či různých vedlejších produktů. Laboratoř se zabývá také potravní etologií intenzivně chovaných ryb. Je sledován a porovnáván vliv provozu různých technologických prvků RAS z pohledu energetické náročnosti, spotřeby vody, produkce znečištění, vhodnosti do různých klimatických podmínek a chov vybraných druhů ryb. Je podporována popularizace tohoto způsobu chovu ryb v praxi s cílem většího rozšíření RAS v české akvakultuře.
lrrr 16 Stejskal modra1 Stejskal modra2 Stejskal modra3 Stejskal modra4
 

Laboratoř provádí i testování krmiv, či krmných aditiv na zakázku, včetně stanovení krmných koeficientů a zprostředkování navazujících vyšetření (hematologické, histologické apod.). Laboratoř disponuje generačním hejnem keříčkovců červenolemých (Clarias gariepinus) a sumečků druhu Heterobranchus longifilis. Po domluvě je možno zabezpečit dodávky odkrmeného plůdku těchto druhů (případně mezidruhového hybrida) pro rybí farmy.

 
Stejskal zluta1 Stejskal zluta3 lrrr 26 lrrr 19 Stejskal zluta7 Stejskal zluta9 Stejskal zluta10
Stejskal zluta2 Stejskal zluta4 Stejskal zluta5 Stejskal zluta6 Stejskal zluta8 lrrr 33 Stejskal zluta11
 

Vedle výzkumu zajišťují pracovníci laboratoře i poradenství (pro odbornou veřejnost i praxi), výuku na FROV JU (včetně vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací) a workshopy v uvedených směrech odborné činnosti. Členové laboratoře zajišťují, garantují nebo se podílí na výuce odborných předmětů (Akvaristika, Chov lososovitých ryb, Chov teplomilných druhů ryb, Intenzivní akvakultura, Recirkulační akvakulturní systémy a Řízená reprodukce ryb, Rybniční akvakultury, Základy biologie akvarijních ryb) v českém i anglickém jazyce, včetně pravidelného organizování domácích a zahraničních exkursí zejména na nová zařízení s intenzivním chovem ryb.

 
Stejskal fialova1 Stejskal fialova2 Stejskal fialova3 lrrr 06 lrrr 21 Stejskal fialova5

Pracovníci laboratoře spolupracují s českými i zahraničními univerzitními pracovišti, výzkumnými institucemi či podniky zaměřenými nejen na intenzivní chov ryb, ale i na projektování a výrobu zařízení pro chov ryb v RAS.