Laboratoř sídlí na adrese:

Ústav akvakultury a ochrany vod,
Husova tř. 458/102
370 05 České Budějovice
 

Personální obsazení a kontakty

 
 
mraz
doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.
vedoucí laboratoře, akademický pracovník
+420 38777 4643     +420 737 221 913

Životopis CS
Životopis EN
Publikace

 
 
linhartova z
Mgr. Zuzana Linhartová, Ph.D.
akademický pracovník
 
     
dvorak
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 4648
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
     
gebauer
Ing. Radek Gebauer, Ph.D.
vědecký pracovník
rgebauer@frov.jcu.cz
+420 38777 4676
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
     
lunda
Ing. Roman Lunda
externí doktorand
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
     
zmachova
Ing. Zdeňka Machová
technik
+420 38 777 4649
 
     
roy
MSc. Koushik Roy
doktorand
+420 38777 4648
Životopis EN
Publikace
     
hao
MSc. Ruoyi Hao
doktorandka
+420 38 777 4649
     
 folorunso
MSc. Folorunso Ewumi Azeez
doktorand
 
     
shah
MSc. Bakht Ramin Shah, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4648
Publikace
     
tomcala
RNDr. Aleš Tomčala, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4649
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
     
shaik
Archana Shaik, Ph.D.
vědecký pracovník
Životopis EN
Publikace
     
jia
MSc. Hui Jia
doktorand
Životopis EN
Publikace
     
kajgrova
Ing. Lenka Kajgrová
doktorandka
+420 38777 4648
Životopis CS
Publikace
     
kuebutornye
MSc. Kuebutornye Felix Kofi Agbeko
doktorand
Životopis EN
Publikace
     
prochazka
Karel Procházka
technik
 
     
franta
Ing. Pavel Franta
technik
pfranta@frov.jcu.cz
Životopis EN
Publikace
 
 
Laboratoř se zabývá faktory ovlivňujícími kvalitu rybího masa. Vyvinuli jsme patentovanou technologii chovu kapra se zvýšeným obsahem omega 3 kyselin. Pro tento produkt byla vytvořena ochranná známka a webové stránky www.omega3kapr.cz. Společně s  Institutem klinické a experimentální medicíny ověřujeme pozitivní vlastnosti kapřího masa v léčbě kardiovaskulárních chorob.
 
lvkmr 04
 

Důležitou oblastí je vývoj krmiv využívajících rostlinné látky, především oleje, jako náhrady za tradiční rybí olej. Výzkum je cílen na zvyšování udržitelnosti akvakultury a zvyšování nutriční kvality rybího masa pro konzumenty. Moderním směrem výzkumu je studium vlivu biologicky aktivních látek obsažených v rostlinných krmivech na metabolismus ryb a kvalitu jejich masa.

 

Ke studiu genů důležitých pro syntézu omega 3 kyselin využíváme metody molekulární biologie.
 
 
 
Zabýváme se zpracováním ryb a rybích výrobků. Především pak jejich kvalitou a stabilitou v průběhu skladování. Vyvíjíme rybí výrobky s bioaktivními látkami využívající hůře obchodovatelné části ryb či vedlejší produkty. Neméně důležité je i hodnocení vlivu kuchyňských úprav na výslednou kvalitu rybích výrobků.

 
 
Zlepšujeme kvalitu rybího masa a hodnotíme vliv přirozeně se vyskytujících antimikrobiálních látek, tzv. přírodních aditiv a antioxidantů, které prodlužují jeho trvanlivost s pozitivním efektem na lidské zdraví.
 
Lunda2 1
 
 
Laboratoř využívá moderní analytické přístroje a postupy (plynová chromatografie, vysoce účinná tenkovrstvá chromatografie, kapalinová chromatografie, čtečku vícejamkových destiček a chemoluminiscenční detektor). Laboratoř je vybavena MALDI-TOF/TOF, zařízení pro normální 2D gelovou elektroforézu a laboratoří pro tkáňové kultury. Dále provádíme krmné pokusy, senzorické testy, hodnocení kvality a vývoj rybích výrobků.

pic11 pic12

 

Zabýváme se technologiemi pro efektivní a dlouhodobě udržitelné využívání vody a živin v akvakultuře. Odpadní vodu a živiny z intenzivního chovu ryb používáme např. pro hydroponickou produkci rostlin (tzv. Akvaponii), mikrobiálního proteinu (bioflok) či kvalitního vermikompostu a žížal. Dále studujeme vliv různých aspektů managementu rybníků na kvalitu vody a ryb.
 
lvkmr 50 lvkmr 51 lvkmr 53 lvkmr 52 lvkmr 54 lvkmr 55
 
 
Monitorujeme rybí společenstva ve volných vodách a kontrolujeme migrační prostupnost.
 
Lunda2 1
 
 
 
Laboratoř nabízí služby v oblasti analýzy lipidů a skladby mastných kyselin v různých druzích potravin, tkáních, hmyzu, krmivech a rostlinách a analýzy spojené s metabolismem lipidů in vitro a in vivo.
 
 pic14  pic15  pic16  pic17
 
Laboratoř zajišťuje výuku odborných předmětů (Výživa ryb, Komodity akvakultury a Kvalita ryb a rybích výrobků) pro studenty bakalářských a magisterských oborů a vede praktická cvičení z ichtyologie, sportovního rybolovu a myslivosti. Rovněž se podílí na vedení závěrečných prací studentů bakalářského,  magisterského a doktorského studia v prezenční i kombinované formě.