Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod
Ústav komplexních systémů
Zámek 136, 373 33 Nové Hrady
tel.: +420 387 773 801
e-mail: cisar@frov.jcu.cz

Telefonní seznam vnitřních linek  ÚKS 
Ředitel ústavu Ing. Petr Císař, Ph.D. cisar@frov.jcu.cz +420 38777 3802 +420 724 219 003
Zástupce ředitele ústavu prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. stys@frov.jcu.cz +420 38777 3843 +420 777 729 581
Asistentka ředitele Ing. Markéta Mlčáková   +420 775 674 206
Asistentka ředitele Bc. Soňa Vodková svodkova@frov.jcu.cz +420 38777 3802 +420 735 700 583
IT pracovník Michal Macho, DiS. macho@frov.jcu.cz +420 38777 3807
Uklízečka Irena Jindrová

 

Ústav komplexních systémů vznikl jako jedna ze čtyř součástí fakulty v roce 2012. Hlavním cílem ústavu je výzkum v oblasti komplexních systémů a vytvoření uzavřeného cyklu od návrhu experimentu, přes jeho realizaci, zpracování a analýzu dat až po data managemet. Tento cíl je velmi široký a proto na jeho realizaci podílejí všechny laboratoře, které se své činnosti vzájemně doplňují. Komplexní systémy je možné nalézt všude kolem nás. Příkladem komplexního systému je mraveniště, lidské hospodaření, sociální struktury, podnebí, nervový systém, buňky a živí tvorové stejně tak jako energetické a telekomunikační infrastruktury. Znovu objeveným trendem je poznávání těchto systému. Abychom byli schopni poznat tyto systémy, je zapotřebí kombinovat metody několika samostatných vědeckých oblastí.

kruh
Je nutné systém změřit (provést nejlépe řízený experiment), z experimentálních dat získat znalosti pomocí zpracování dat, stanovit popis chování systému, učinit závěry a dané závěry ověřit opětovným prováděním experimentu. Jen takto je možné komplexní systémy poznat, abychom mohli předpovídat jejich chování či je řídit. Ústav je přímo propojen s fakultou prostřednictvím společných projektů v oblasti systémů pro analýzu chování akvatických organizmů a management experimentálních dat.

Dílčí cíle ústavu:

uks biga smal.jpg

 

Důležité odkazy