Personální obsazení a kontakty

 
stys
Prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.
vedoucí laboratoře, akademický pracovník
+420 38777 3843  +420 777 729 581
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
 
 
 
jablonsky
Mgr. Jiří Jablonský, Ph.D.
zástupce vedoucího, akademický pracovník
+420 38777 3828
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
 
rychtarikova
Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 3833
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
 
platonova
MSc. Ganna Platonova
doktorandka
+420 38777 3833
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
 
lonhus
MSc. Kirill Lonhus
doktorand
+420 38777 3843
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
 
Ghaznavi
MSc. Ali Ghaznavi
doktorand
+420 38777 3833
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
 
malakhova
MSc. Daria Malakhova
doktorandka
---
Životopis EN
Publikace
 
abachhar
MSc. Anushree Bachhar
doktorandka
+420 38777 3828
 
beranova
Šárka Beranová
laborantka
+420 38777 3813
   
tlaskalova
Pavlína Tláskalová
laborantka
+420 38777 3813
   
novak
Ing. Jan Novák
technik
+420 38777 3825 +420 777 729 699
Publikace  
Karpov
Mgr. Maksim Karpov
technik
+420 38777 3843
Životopis EN  

 
 
 
sks lasb 01
Laboratoř se zabývá základním a aplikovaným výzkumem komplexních systémů především v oblasti přírodních systémů. Základním směrem výzkumu je analýza chování přírodních systémů založená na automatickém zpracování dat z řízených experimentů. Laboratoř je funkčně propojena s ostatními laboratořemi Ústavu komplexních systémů, pro které zajišťuje analýzu dat a softwarové nástroje pro jejich vyhodnocování.

Klíčové aktivity:
•    řízený experiment
•    základní výzkum v oblasti světelné mikroskopie
• filtrace experimentálních dat
•    strojové zpracování obrazu
•    analýza mnohorozměrných dat
•    matematické modelování procesů


Projekty: Automatické rozpoznávání chování buněčné kultury:  Vyhodnocování stavu a vývoje buněčných kultur patři k běžně používaným metodám v oblasti bio-kompatibility materiálů či personalizované medicíny. Veškeré vyhodnocování chování probíhá ručně vyškolenými specialisty. Objemy dat, které je nutné vyhodnotit jsou obrovské a proto je prováděno pouze základní vyhodnocení mikroskopických experimentů. Množství informace o stavu buněčné kultury obsažené v experimentech je však mnohonásobně vyšší než jaké je člověk schopen analyzovat. Základním cílem projektu je proto vytvoření automatických metod pro detekování objektů v obrázcích z časo-sběrné mikroskopie a klasifikace chování těchto objektů. Výsledkem projektu by měla být automatizovaná metoda pro hodnocení stavu buněčných kultur v uživatelem definovaných podmínkách.
 

Výzkum zobrazování mikroskopu: projekt je zaměřen na základní výzkum zobrazovacích technik světelné mikroskopie a to především Point spread function (PSF). Objekty zobrazované světelným mikroskopem jsou zatíženy zkreslením, které znesnadňuje využití automatických metod pro analýzu mikroskopických obrazů. Výzkum se zabývá přesným  definováním pojmů jako rozlišitelnost, odlišitelnost, zaostření a možností využití PSF pro další analýzu mikroskopických dat.