Rechle 1336, Vodnany II

Personální obsazení a kontakty

 

lepic
Ing. Pavel Lepič, Ph.D.
vedoucí pracoviště, akademický pracovník
+420 38777 4765    +420 724 504 920
                    hamackova
Ing. Jitka Hamáčková
odborný pracovník
+420 38777 4767
 
 
         
 plicka
Ing. Vítězslav Plička
technik
+420 730 587 311
     
Ing. Andrea Lepičová
odborný pracovník
+420 38777 4767
  Životopis EN
             
 hajicek
Ing. Jiří Hajíček
technik
+420 38777 4763
    borovka
Luboš Borovka
technik
+420 38777 4768
 
 
           
 kupka
 
Filip Kupka
technik
kupkaf00@frov.jcu.cz
 Životopis CS   reznicek
Petr Řezníček
technik
+420 38777 4768
 
 
 
       
 svoboda
Pavel Svoboda
technik
+420 38777 4763     +420 728 957 294
 
   pribyl
Bc. Tadeáš Přibyl
provozní asistent
 
 
 
         
 simonikova
Eva Šimoníková
uklízečka
 
   materna
Ing. Jan Materna
provozní asistent
 
 
     
 
   
 
 
Pracoviště slučuje komplex 50 experimentálních rybníčků o celkové rozloze téměř 7 ha a rybochovný objekt využívající jak průtočné, tak recirkulační systémy k odchovu převážně raných stádií různých druhů ryb a raků. Počátkem roku 2013 došlo k rozšíření tohoto objektu o nové odchovné, laboratorní a výukové prostory. Dále byla zprovozněna nová venkovní žlabovna, kde je k dispozici 100 nádrží různého typu určených k odchovu ryb a raků.
 
     
 
 
Výzkumné zaměření:
Pracoviště je využíváno pracovníky a studenty jednotlivých laboratoří k realizaci experimentů zaměřených převážně na výzkum chovatelských technologií v akvakultuře, přičemž značná pozornost je věnována především těmto oblastem:
- intenzivní metody akvakultury včetně recirkulačních systémů;
- reprodukce ryb včetně hormonální a environmentální stimulace;
- odchov raných stádií hospodářských a ohrožených druhů ryb včetně optimalizace podmínek prostředí a výživy;
- aplikovaná rybářská hydrobiologie;
- potravní biologie ryb v rybnících i volných vodách;
- působení rybožravých predátorů na rybochovných objektech;
- biologie a monitoring původních i nepůvodních druhů raků;
- chov raků včetně výzkumu reprodukce a reintrodukcí.
 
     
 
Velká pozornost byla v průběhu několika posledních let věnována chovatelským technologiím zaměřeným na chov dravých (okoun říční, candát obecný) a říčních (parma říční, podoustev říční, ostroretka stěhovavá) druhů ryb v recirkulačních systémech. Také v oblasti záchranných chovů, zejména raka říčního, bylo na pracovišti ERP realizováno mnoho experimentů, které přispěly k získání nových poznatků postupně zaváděných do praxe.