Personální obsazení a kontakty
 
boryshpolets
Mgr. Sergii Boryshpolets, Ph.D.
vedoucí laboratoře, akademický pracovník
+420 38777 4615
Publikace
     
rodina
Ing. Marek Rodina, Ph.D.
zástupce vedoucího, akademický pracovník
+420 38777 4614
Publikace
     
linhart prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc
akademický pracovník
+420 724 357 897, +420 38777 4743
     
 dzyuba b
doc. MSc. Borys Dzyuba, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 4614
     
dzyuba v MSc. Viktoriya Dzyuba, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4614
 
 
 
bondarenko o
MSc. Olga Bondarenko, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4607
 
 
 
tuckova
Mgr. Vladimíra Tučková
odborný pracovník
+420 38777 4717
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
     
xin
MSc. Xin MiaoMiao, Ph.D.
vědecký pracovník
Životopis EN
Publikace
     
kholodnyy
MSc. Vitaliy Kholodnyy, Ph.D.
vědecký pracovník
Životopis EN
Publikace
     
rahi
MSc. Deepali Rahi
doktorandka
drahi@frov.jcu.cz
+420 38777 4743
Životopis EN
Publikace
     
herrera
MSc. Francisco Fabio Herrera Rodríguez
doktorand
+420 38777 4717
Životopis EN
     
cheng
MSc. Yu Cheng
dokorandka
+420 38777 4743
     
sotnikov
MSc. Anatolii Sotnikov
doktorand
+420 38777 4615
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
     
arnau
MSc. Arnau Rodríguez Illamola, Ph.D.
vědecký pracovník
Životopis EN
Publikace
     
shelton
prof. MSc. William L. Shelton, Ph.D.
mentor
 
Životopis EN
Publikace
     
cosson
Jacky Cosson, Ph.D., Dr.h.c.
akademický pracovník
     
zhang
MSc. Zhang Songpei
doktorand
     
krasilnikova
MSc. Aleksandra Krasilnikova
doktorand
 
Laboratoř vedle vysokoškolské výuky provádí základní a aplikovaný výzkum se zaměřením na reprodukci především našich hospodářsky významných a ohrožených druhů ryb.
Hlavními nástroji jsou mikroskopy vybaveny stroboskopickou lampou, vysokorychlostní kamerou či počítačem asistovaným systémem a programem analýzy obrazu pro vyhodnocování parametrů motility spermií, bioluminiscenční metody k měření ATP, proteomika, fluorescenční, konfokální a elektronová mikroskopie. Testy oplození a líhnivosti jsou prováděny na Genetickém rybářském centru.
Výstupy jsou ve formě metodik, technologií a vědeckých článků zabývající se aktivací, reaktivací a imobilizací gamet, určováním pohlaví, diagnostikou stupně zralosti jikernaček, genomovou manipulací, krátkodobým a dlouhodobým uchováním gamet (kryoprezervací), zvraty pohlaví a hodnocení účinků endokrinních disruptorů u ryb. Laboratoř vlastní genovou banku zamraženého spermatu plemen ryb.

Laboratoř se v současné době spolupodílí na programu velké výzkumné infrastruktury Cenakva VVI v rámci projektu LM2018099, dále se spolupodílí také na projektu Biodiverzita CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007370 „Reprodukční a genetické postupy pro uchování biodiverzity ryb a akvakulturu“ a je řešitelem projektu GAČR 18-12465Y „Výzkum naváděcích mechanismů spermií u sladkovodních ryb“.

Laboratoř dále nabízí asistenci při určování pohlaví a zralosti jikernaček, i při samotném umělém výtěru ryb, především pak jeseterů.
 
Popis rotace bičíku spermií jesetera malého na dně kapky. Čas mezi snímky jsou 2 milisekundy. Tato fotografie je ze studie Sergeye Boryshpoltse, která získala ocenění nejlepší prezentace PhD studenta během 3. Mezinárodní konference biologie rybích gamet v Budapešti, Maďarsko.
 
 

    
Akrozom spermie jesetera sibiřského před a po aktivaci.
 
 

alt
Zmrazování spermie a embrya ryb
A)  práce na zmrazovacím automatu při zmrazování spermií kapra); 
B)  zmrazovací automat k zmrazení buněk do -196 °C;
C)  K testům oplozenosti a líhnivosti se využívají žlaby s individuálními boxy, ohřevem, recirkulací a UV sterilizací.
 
 
        
Určování pohlaví a stupně zralosti oocytů pomocí biopsie a výtěr jiker u jesetera malého.
 
Hermafroditická gonáda kapra se spermatocyty a oocytem

 
alt

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoř uspořádala v srpnu 2007 první mezinárodní workshop na téma biologie rybích spermií, za účasti 13 států čtyř kontinentů. Přednášky a posterové sdělení byly uveřejněny v Journal of Apply Ichtyology, 24 (5), (2008).