základní dokumenty - schváleny Akademickým senátem JU a rektorem JU
STATUT FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD zde
JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD zde
DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD zde
OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2021 - DISCIPLINÁRNÍ KOMISE FROV JU zde
VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH zde
JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH zde
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD JU zde
 
 
dokumenty schválené Akademickým senátem FROV JU 
Organizační řád Fakulty rybářství a ochrany vod, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zde
Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů na Fakultě rybářství a ochrany vod zde
Řád habilitačního a profesorského řízení zde
Opatření děkana č. 9/2021 - Průběh státní závěrečné zkoušky bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
zde
Rozhodnutí děkana č. 12/2017 - Podrobnosti k uplatňování Stip. řádu JU na FROV JU zde
Opatření děkana č. 01/2020 - Metodika k Mzdovému předpisu JU
zde
Opatření děkana č. 27/2020 - Zrušení Opatření děkana č. 19/2020 - Volby do AS FROV JU zde
Opatření děkana č. 19/2021 - Doplňovací volby do studentské komory AS FROV JU zde
Opatření děkana č. 20/2021 - Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/2022 zde
Opatření děkana č. 26/2021 -  Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů (DSP) v akademickém roce 2021/2022 zde
 
Opatření děkana č. 04/2020 -  Harmonogram akademického roku 2020/2021 zde
Opatření děkana č. 08/2021 -  Harmonogram akademického roku FROV JU 2021/2022  zde