OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST STUDIJNÍHO PRACOVIŠTĚ

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na studijním pracovišti Fakulty rybářství a ochrany vod, Na Sádkách 1780, 370 05  České Budějovice, č. místnosti: ZR 00 057, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin studijního pracoviště u referentky studijního pracoviště.
 
Níže uvedené písemnosti se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.
 
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.frov.jcu.cz/cs/home-button/uredni-deska/nedorucene-pisemnosti.
 
Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.


Jaroslav Ludačka si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

č.j. S/FRO/21/000000367, ze dne 17. 5. 2021

Vyvěšeno dne: 14. 5. 2021

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Ing. Alžběta Strouhová                 Podpis

 

Ludek Patka si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

č.j. S/FRO/21/000000369, ze dne 17. 5. 2021

Vyvěšeno dne: 14. 5. 2021

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Ing. Alžběta Strouhová                 Podpis

 

Volodymyr Kyrychenko si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

č.j. S/FRO/21/00000046, ze dne 27. 4. 2021

Vyvěšeno dne: 26. 5. 2021

Sejmuto dne: 11. 6. 2021

Odpovědná osoba: Ing. Alžběta Strouhová                 Podpis

 

David Kavan si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

č.j. S/FRO/21/00000051, ze dne 12. 5. 2021

Vyvěšeno dne: 26. 5. 2021

Sejmuto dne:11.6.2021

Odpovědná osoba: Ing. Alžběta Strouhová                 Podpis

 

Mgr. Bc. Martina Jarošová si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední

č. j. JU/09/01292/21, ze dne 8. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 15. 4.  2021

Sejmuto dne: 30. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis

 

Kryštof Baumruk si může převzít Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium

č. j. S/FRO/21/00000008, ze dne 23. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 14. 4.  2021

Sejmuto dne: 29. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis

 

Jaroslav Ludačka si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední

č. j. JU/09/01697/21, ze dne 8. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 14. 4.  2021

Sejmuto dne: 29. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis

 

Luděk Patka si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední

č. j. JU/09/01306/21, ze dne 8. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 14. 4.  2021

Sejmuto dne: 29. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis

 

Olga Kozáková si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední

č. j. JU/09/01298/21, ze dne 8. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 14. 4.  2021

Sejmuto dne: 29. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis

 

Bc. Vít Břicháček si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední

č. j. JU/09/01285/21, ze dne 8. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 13. 4.  2021

Sejmuto dne: 29. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis

 

Ing. Ivan KAMENÍK si může převzít Rozhodnutí o prodloužení lhůt pro splnění předmětů prvního semestru v AR 2020/2021

č. j. JU/09/00809/21, ze dne 15. 2. 2021.

Vyvěšeno dne: 13. 4.  2021

Sejmuto dne: 29. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis

 

David KAVAN si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední

č. j. JU/09/01487/21, ze dne 8. 3. 2021.

Vyvěšeno dne: 6. 4.  2021

Sejmuto dne: 22. 4. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                   Podpis

 

Lucia Ouma si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. JU/09/06304/19, ze dne 16. 12. 2019.

Vyvěšeno dne: 9. 2.  2021

Sejmuto dne: 24. 2. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                    Podpis

 

Šimon VELÍŠEK si může převzít Rozhodnutí o uznání studijních povinností

č. j. JU/09/05873/20, ze dne 6. 12. 2020.

Vyvěšeno dne: 4. 1.  2021

Sejmuto dne: 22.1.2021

Odpovědná osoba: Ing. Alžběta Strouhová                   Podpis

 

M.Sc. Ammar HDAIFEH si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. JU/09/07934/20, ze dne 11. 12. 2020.

Vyvěšeno dne: 18. 12.  2020

Sejmuto dne: 2.1.2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                    Podpis

 

Shaik Thahur AHAMED si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. S 127156, ze dne 24. 6. 2019.

Vyvěšeno dne: 14. 12.  2020

Sejmuto dne: 4. 1. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis

 

Kirill ELIZAROV si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. S 151418, ze dne 21. 8. 2020.

Vyvěšeno dne: 26. 10.  2020

Sejmuto dne: 11. 11. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis

 

Aleksandr KOBELEV si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. S 151419, ze dne 21. 8. 2020.

Vyvěšeno dne: 15. 10.  2020

Sejmuto dne: 2. 11. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis

 

Suleyman NOVRUZOV si může převzít Rozhodnutí o zanechání studia

č. j. JU/09/05376/20, ze dne 14. 9. 2020.

Vyvěšeno dne: 6. 10.  2020

Sejmuto dne: 23. 10. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis

 

Maksim KONONOV si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

č. j. JU/09/04979/20, ze dne 31. 8. 2020.

Vyvěšeno dne: 25. 9.  2020

Sejmuto dne: 12. 10. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis

 

Marison RODRIGUEZ si může převzít Sdělení o výsledku přijímacího řízení

č. j. S/FRO/20/00000234, ze dne 21.8.2020.

Vyvěšeno dne: 16.9.2020

Sejmuto dne: 2. 10. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis