Pro zaměstnance
 
 Opatření děkana č. 31/2021 zde  Inventarizace - dodatek1 / dodatek2
 Opatření děkana č. 25/2021 zde  Čerpání homeworkingu na FROV JU
 Opatření děkana č. 24/2021 zde  Pravidla pro přípravu a dělení rozpočtu/odpovědností dle jednotlivých zdrojů příjmů na Fakultě rybářství a ochrany vod na rok 2021 (dále jen „FROV JU“)
 Opatření děkana č. 22/2021 zde  Používání služebních mobilních telefonů na FROV JU
 Opatření děkana č. 21/2021 zde  Volby do Akademického senátu Fakulty rybářství a ochrany vod JU (dále jen „FROV JU“)
 Opatření děkana č. 18/2021 zde  Pravidla přípravy zahraničních projektů
 Opatření děkana č. 17/2021 zde
 Opatření děkana č. 17/2021 k testování zaměstnanců FROV JU na přítomnost viru SARS-CoV-2
 Opatření děkana č. 14/2021 zde  Propagace a webové stránky FROV JU
 Opatření děkana č. 13/2021 zde  Opatření děkana č. 13/2021 k zajištění nakládání s chemickými látkami v souladu se zákonem č. 205/2020Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí
 Opatření děkana č. 10/2021 zde  Studium a znalost anglického jazyka na FROV JU
 Opatření děkana č. 07/2021 zde  Zakázky doplňkové činnosti (DoČ) na FROV JU - Příloha
 Opatření děkana č. 06/2021 zde  Výkon spisové služby Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 Opatření děkana č. 05/2021 zde  Dovolená na zotavenou
 Opatření děkana č. 04/2021 zde  Jmenování členů majetkové likvidační a škodní komise
 Opatření děkana č. 01/2021 zde  Uvádění adresy na publikacích, děkování projektům a jednorázové odměny za výsledky zaměstnanců FROV JU dosažené podle RIVu
 
 Opatření děkana č. 27/2020 zde Zrušení Opatření děkana č.19/2020
 Opatření děkana č. 26/2020 zde Fakultní škola
 Opatření děkana č. 18/2020 zde Seznam pracovních míst FROV JU, která lze zastávat pouze s osvědčením odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat a jmenný seznam pracovníků s tímto osvědčením
 Opatření děkana č. 17/2020 zde  O zajištění chodu dopravy služebních a soukromých cestách na FROV JU
 Opatření děkana č. 15/2020 zde  Opatření děkana k zajištění a využití pokusných zvířat na FROV JU
 Opatření děkana č. 12/2020 zde  Stanovení, rozvržení a zabezpečení evidence pracovní doby
 Opatření děkana č. 11/2020 zde  Metodický pokyn k průběhu studia na FROV JU
 Opatření děkana č. 10/2020 zde  Metodický pokyn k průběhu studia na FROV JU
 Opatření děkana č. 08/2020 zde  Možnost umístění zaměstnanců a studentů do karantény v objektech FROV JU
 Opatření děkana č. 06/2020    Příplatky za vedení a výkon funkce na FROV JU - Toto rozhodnutí s citlivými údaji je k dispozici pouze zaměstnancům FROV JU
 Opatření děkana č. 05/2020 zde Podmínky pro ubytování osob v ubytovacích kapacitách FROV JU a mimořádné stipendium pro studenty doktorských studijních programů (DSP) FROV JU v souvislosti s místem jejich ubytování
 Opatření děkana č. 18/2019 zde  Kariérní řád Fakulty rybářství a ochrany vod JU
 Opatření děkana č. 11/2019 zde  Kvalifikační požadavky na vedení a oponování závěrečných prací studentů ve studijních programech FROV JU a limity počtu vedených závěrečných prací
 Opatření děkana č. 10/2019 zde  Sazebník honorářů
 Opatření děkana č. 08/2019 zde  Kapesné na zahraniční pracovní cesty a zpráva ze služební cesty
 Opatření děkana č. 06/2019 zde
 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí a organizace
 zahraničních pobytůpracovníků FROV JU
 Opatření děkana č. 29/2018 zde  Povinnost oznámení přípravných prací na tvorbě projektů podávaných pod jinou institucí
 Opatření děkana č. 28/2018 zde  Vyplácení cestovních náhrad zahraničním spolupracovníkům a hostům na FROV JU
 Opatření děkana č. 22/2018 zde  Interní opatření kterým se řídí oběh dokladů
 Opatření děkana č. 14/2018 zde  Odměny a výkonnostní prémie zaměstnanců FROV JU
 Opatření děkana č. 13/2018 zde  Užívání jednotného vizuálního stylu FROV JU
 Opatření děkana č. 11/2018 zde  Protipovodňový plán zabezpečení a evakuace objektů na FROV JU ve Vodňanech
 Opatření děkana č. 10/2018 zde  Ostraha objektů FROV JU
 Opatření děkana č. 05/2018 zde
 Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů FROV JU
 Opatření děkana č. 03/2018 zde  Cena děkana za mimořádné aktivity
 Opatření děkana č. 02/2018 zde  Seznam postdoktorských, vědeckých a akademických pracovníků
 Opatření děkana č. 01/2018 zde  Vybavení pracovníků a studentů FROV JU ochrannými pracovními pomůckami
 
 Opatření děkana č. 01/2017 zde  Opatření o počtu proděkanů na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské  univerzity v Českých Budějovicích (FROV JU) a o rozsahu jejich působnosti
 - dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 01/2017 zde  o počtu proděkanů na FROV JU a o rozsahu jejich působnosti
 
 Rozhodnutí děkana č. 12/2015 zde  Postup při přijímání nových zaměstnanců do pracovního poměru na FROV JU
 Rozhodnutí děkana č. 15/2013 zde  Organizační směrnice pro zajištění bezpečnosti při činnostech v laboratořích
 Rozhodnutí děkana č. 11/2012 zde
 Manipulace a odpovědnosti za provoz malých elektrických spotřebičůna FROV JU
 Rozhodnutí děkana č. 12/2012 zde  Externí výuka a výuka externích studentů na FROV JU a její evidence

  
 
Pro studenty 

 Opatření děkana č. 30/2021 zde   Výše základu pro výpočet mimořádného stipendia pro nadané studenty a počet přidělovaných stipendií v AR 2021/2022
 Opatření děkana č. 29/2021 zde  Výše základu pro výpočet prospěchového stipendia
 Opatření děkana č. 23/2021 zde   Ceník úhrad za administrativní úkony poskytované studentům a absolventům FROV JU, případně jiným osobám
 Opatření děkana č. 09/2021 zde   Průběh státní závěrečné zkoušky (SZZ) bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
 Opatření děkana č. 12/2021 zde   Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2021/2022
 Opatření děkana č. 11/2021 zde   Mimořádné stipendium pro sportovce
 
 
 Opatření děkana č. 02/2019 zde  Mimořádné stipendium pro nadané studenty
 Opatření děkana č. 01/2019 zde  Mimořádné stipendium na podporu bakalářských studentů s dobrými studijními předpoklady
 Opatření děkana č. 18/2018 zde  Vyplácení stipendií v doktorských a studijních programech
 Opatření děkana č. 17/2018 zde  Podrobnosti ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na Fakultě rybářství a ochrany vod
 Opatření děkana č. 04/2018 zde  Mimořádné stipendium pro nadané studenty

 
 
Pro zaměstnance a studenty  

 Opatření děkana č. 28/2021 zde
 Vypisování a zadávání bakalářských a diplomových prací na FROV JU v akademickém roce 2021/2022
 Rozhodnutí děkana č. 21/2012 zde  Studium a znalost českého jazyka na FROV JU