Opatření proděkana pro zahraniční vztahy
 Opatření proděkana č. 01/2019 zde  Přidělování stipendií na podporu zahraničních pobytů studentů FROV JU v doktorských studijních programech 2019-2020

 

Opatření proděkana pro rozvoj
 Opatření proděkana č. 01/2019 zde  Proces schvalování projektů otevřeného přístupu k velké výzkumné infrastruktuře CENAKVA

 

Opatření proděkana pro pedagogickou činnost
 Opatření proděkana č. 01/2020 zde  Metody výuky v bakalářských a navazujících magisterských  studijních programech na FROV JU