Opatření proděkana pro zahraniční vztahy
 
 Opatření proděkana č. 01/2019 zde  Přidělování stipendií na podporu zahraničních pobytů studentů FROV JU v doktorských studijních programech 2019-2020
Opatření proděkana pro rozvoj 
 Opatření proděkana č. 01/2019 zde  Proces schvalování projektů otevřeného přístupu k velké výzkumné infrastruktuře CENAKVA