Opatření tajemníka vydaná v roce 2021
Opatření tajemníka č. 1 /2021
zde
 Přeprava ryb vozidly FROV JU
 
 
 
Rozhodnutí tajemníka vydaná v roce 2017
Rozhodnutí tajemníka č. 1 /2017
zde
 Archivace dokumentace projektům z Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělání"
 
 
 
 
Rozhodnutí tajemníka vydaná v roce 2013
Rozhodnutí tajemníka č. 1/2013 zde  Archivace dokumentace k projektům z Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“