Bakalářské studium
(udělovaný titul Bc.)
Bakalářské studium (udělovaný titul Bc.)
Magisterské studium
(udělovaný titul Ing.)
Magisterské studium
(udělovaný titul Ing.)
Magisterské studium
(udělovaný titul Ing.)
Doktorské studium
(udělovaný titul Ph.D.)
Doktorské studium
(udělovaný titul Ph.D.)
Studijní program
B4103
Zootechnika
B0588A030002
Ochrana vod
N4103
Zootechnika
N4106
Zemědělská specializace
N4106
Agricultural Specialization
P4103  Zootechnika
P4103  Zootechnics
Studijní obor
4103R003
Rybářství
1601R004
Ochrana vod
4103T003
Rybářství
 4106T040
Rybářství a ochrana vod
4106T040
Fishery and Protection of Waters
4103V003
Rybářství
4103V003
Fishery
Akreditováno do:
 31. července 2022
16. listopadu 2028
31. října 2020
 1. listopadu 2022
1. listopadu 2022
31. května 2020
31. května 2020
schváleno č.j.:
 MSMT/14349/2014
 
 18922/2009-30/1(prez.)
12787/2011-30/1 (komb.)
 MSMT-35584/2014
MSMT-35584/2014 
 MSMT/16 424/2012-M3
 MSMT/16 424/2012-M3
Standardní doba studia
3 roky
3 roky
2 roky
2 roky
2 roky
4 roky
4 roky
Forma studia
prezenční, kombinovaná
prezenční, kombinovaná
prezenční, kombinovaná
prezenční, kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
Jazyk výuky
český
český
český
český
anglický
český
anglický
 
 
 Akreditované programy celoživotního vzdělávání FROV JU
 
  Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání
Studijní program
Základní kurz pedagogiky Franze Ketta se zaměřením na předškolní vzdělávání
Individualizace vzdělávání v MŠ v pojetí pedagogiky Franze Ketta Environmentální výchova: učíme se od přírody a v přírodě
Akreditováno do:
29.11.2020
29.11.2020
5.4.2020
schváleno č.j.:
MSMT-29070/2017-1-1105
MSMT-29070/2017-1-1105
MSMT-1208/2017-1-64
Standardní doba studia
40 hodin
160 hodin
16 hodin
Forma studia
prezenční
prezenční
prezenční
Jazyk výuky
český
český
český