Oblast vzdělávání Studijní program / obor Standardní délka studia Forma studia Jazyk výuky
Datum, do kdy lze přijímat studenty ke studiu
Datum, do kdy platí akreditace
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Zemědělství (Z) Rybářství 4103R003 3 roky prezenční / kombinovaná český 01.11.2022 31.12.2024
Biologie, ekologie a životní prostředí (BEŽP) Ochrana vod  B0588A030002 3 roky prezenční / kombinovaná český 16.11.2028 16.11.2028
Biologie, ekologie a životní prostředí (BEŽP) Ochrana vod 1601R004 3 roky prezenční / kombinovaná český 31.12.2019 31.12.2024
NAVAZUJÍCÍ  MAGISTERSKÉ STUDIUM
Kombinovaná (Z 60% a BEŽP 40%) Rybářství a ochrana vod  4103T003 2 roky prezenční / kombinovaná český / anglický 01.11.2022 31.12.2024
DOKTORSKÉ STUDIUM
Zemědělství (Z) Rybářství  4103V003 4 roky prezenční / kombinovaná český / anglický 31.05.2020 31.12.2024
Biologie, ekologie a životní prostředí (BEŽP Ochrana vodních ekosystémů P0588D030003 (4) 4 roky prezenční / kombinovaná český / anglický 16.11.2028 16.11.2028
Zemědělství (Z) Rybářství P0831D03005A (6) 4 roky prezenční / kombinovaná český / anglický 24.9.2030 24.9.2030
 
 Akreditované programy celoživotního vzdělávání FROV JU
 
  Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání
Studijní program
Základní kurz pedagogiky Franze Ketta se zaměřením na předškolní vzdělávání
Individualizace vzdělávání v MŠ v pojetí pedagogiky Franze Ketta Environmentální výchova: učíme se od přírody a v přírodě
Akreditováno do:
29.11.2020
29.11.2020
5.4.2020
schváleno č.j.:
MSMT-29070/2017-1-1105
MSMT-29070/2017-1-1105
MSMT-1208/2017-1-64
Standardní doba studia
40 hodin
160 hodin
16 hodin
Forma studia
prezenční
prezenční
prezenční
Jazyk výuky
český
český
český