Na základě Opatření děkana č. 21/2021 Volby do Akademického senátu FROV JU je stanoven termín voleb 19. – 21.05.2021. Volby budou probíhat elektronicky.

 

sipky volby 4 web

Podávání návrhů kandidátů

do 30.04.2021 15:00

 návrhový lístek

odevzdejte do rukou členů komise nebo do jejich emailových schránek:
 
Bc. Jindřich Hofbauer
Ing. Alžběta Strouhová
Pavlína Nováková
Ing. Mirka Průšová
Dis. Michal Macho

Zveřejnění seznamu kandidátů 

 

 

 

VOLBY proběhnou ELEKTRONICKY
19.-21.05.2021

19.05.2021 od 08:00


21.05.2021 do 12:00

 

 

VÝSLEDKY VOLEB

 
Kompletní výsledky nalezenete

 

Ke stažení:

Seznam oprávněných voličů: studenti FROV JU

Seznam oprávněných voličů: akademiční pracovníci FROV JU

Seznam kandidátů

Návrh kandidáta

Souhlas s kandidaturou

Volební řád AS FROV JU

Opatření děkana č. 21/2021 Volby do Akademického senátu FROV JU