Na základě Opatření děkana č. 19/2021 Doplňovací volby do studentské komory AS FROV JU je stanoven termín voleb 5. – 7.5.2021. Volby budou probíhat elektronicky.

 

sipky volby 4 web

Podávání návrhů kandidátů

do 16.04.2021 15:00

 návrhový lístek

odevzdejte do rukou členů komise nebo do jejich emailových schránek:
Bc. Jindřich Hofbauer
Ing. Alžběta Strouhová
Pavlína Nováková
Ing. Mirka Průšová
Dis. Michal Macho

Zveřejnění seznamu kandidátů:


Ing. Petra Nováková

Ing. Nikola Třešňáková

Ing. Lenka Kajgrová

 

VOLBY proběhnou ELEKTRONICKY
05.-07.05.2021

05.05.2021 od 08:00


07.05.2021 do 12:00

 

 

VÝSLEDKY VOLEB

 
Kompletní výsledky nalezenete ZDE

 

Ke stažení:

Seznamy oprávněných voličů: studenti 

Návrh kandidáta

Souhlas s kandidaturou

Volební řád AS FROV JU

Opatření děkana č. 19/2021 Doplňovací volby do studentské komory Akademického senátu FROV JU