JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD
 
1
Předseda:
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., FROV JU Vodňany
2
Tajemník:
doc. Ing. Antonín Kouba, Ph.D., FROV JU Vodňany
3
Interní člen:
doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D., FROV JU Vodňany
4
Interní člen:
doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D., FROV JU Vodňany
5
Interní člen:
prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc., FROV JU Vodňany
6
Interní člen:
prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr., FROV JU Vodňany
7
Interní člen:
prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D., FROV JU Vodňany
8
Interní člen:
doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D. FROV JU České Budějovice
9
Interní člen:
doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D., FROV JU Vodňany
10
Interní člen:
prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc., FROV JU Nové Hrady
11
Interní člen:
Ing. Petr Císař, Ph.D., FROV JU Nové Hrady
12
Interní člen:
doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D., FROV JU Vodňany
13
Interní člen:
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., PřF JU České Budějovice 
14
Interní člen:
doc. RNDr. Josef Matěna, CSc., BC AV ČR, v.v.i., České Budějovice
15
Externí člen:
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Liběchov
16
Externí člen:
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., PřF MU Brno
17
Externí člen:
prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc., PřF MU Brno
18
Externí člen:
prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D.,  FAPPZ, ČZU v Praze
19
Externí člen:
prof. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D., FAPPZ, ČZU v Praze
20
Externí člen:
prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., FAPPZ, ČZU v Praze
21
Externí člen:
Ing. Dr. Pavel Jurajda, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Brno
22
Externí člen:
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D., PřF OU, Ostrava