Fakulta rybářství a ochrany vod vzdělává studenty v následujících studijních programech a oborech:

 Bakalářský studijní program
 Bakalářský studijní obor
 Dosažený titul
 Zootechnika
 Rybářství
 Bc.
 Ekologie a ochrana prostředí
 Ochrana vod
 Bc.
 Navazující magisterský studijní program
 Navazující magisterský studijní obor
 
 Zootechnika
 Rybářství
 Ing.
 Zemědělská specializace*
 Rybářství a ochrana vod*
 Ing.*
 Doktorský studijní program
 Doktorský studijní obor
 
 Zootechnika
 Rybářství
 Ph.D.

Poznámky: * - obor nahrazující původní obor Rybářství 

 

Počty absolventů FROV JU

Stupeň studia
Obor
Forma studia
Počet absolventů
Prům. počet absolventů za rok
Bakalářský
Ochrana vod
Prezenční
38
213
19
Rybářství
Prezenční
150
Kombinovaná 25
Navazující magisterský
Rybářství
Prezenční
82
147
13
Kombinovaná
9
Rybářství a ochrana vod Prezenční 38
Kombinovaná 15
Aquaculture Prezenční 1
Fishery and Protection of Waters Prezenční 2
Magisterský Rybářství Prezenční 3 3 -
Doktorský
Rybářství
Prezenční
60
75
8
Kombinovaná
13
Fishery Prezenční 2
Celkem
    438
39
Naposledy aktualizováno: 8. 7. 2021
Počet absolventů v dalších stupních studia na FROV JU: 22
Počet absolventů, kteří pracují na FROV JU: 27
Počet absolventů evidovaných na úřadu práce (k 30. 4. 2020): 1