Fishery and Protection of Waters​
Studijní oddělení (bakalářské + magisterské studium):
Studijní oddělení (doktorské studium):
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 Fakulta rybářství a ochrany vod
 Ústav akvakultury a ochrany vod
, studijní oddělení
 Na Sádkách 1780, 370 05  České Budějovice
 Ing. Jitka Plecerová +420 38 777 4644 plecerova@frov.jcu.cz
 Bc. Jindřich Hofbauer +420 38 777 4646, +420 734 269 019 jhofbauer@frov.jcu.cz
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 Fakulta rybářství a ochrany vod
 Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, studijní oddělení

 Zátiší 728, 389 25 Vodňany
 Bc. Lucie Kačerová +420 38 777 4736, +420 734 269 084 lkacerova@frov.jcu.cz, studijni@frov.jcu.cz 
 úřední hodiny:
říjen – červen:
PO   12:00 – 15:00
 úřední hodiny:
září – srpen:   
ÚT  12:30 - 14:00
ÚT    08:00 – 11:00
 ST    08:00 – 11:00
 červenec – srpen:
   ÚT    09:00 – 11:00
ST  08:00 - 11:00
       12:30 - 14:00
ST    09:00 – 11:00
ČT  08:00 - 11:00
          12:30 - 14:00
              září: dle předchozí telefonické domluvy  
 Plánovaná uzavření stud. prac.:    Plánovaná uzavření stud. prac. pro DSP:  
 

Uzavření studijního pracoviště

Dne 1. 11. 2021 bude studijní pracoviště od 12:00 hodin uzavřeno.

Rozvrhy ZS 2021/2022

POZOR! Stále může docházet k drobným úpravám v rozvrzích!
studium
forma
obor ročník aktualizováno
bakalářský prezenční Ochrana vod 1. ročník  23.9.2021
2. ročník  23.9.2021
 3. ročník  23.9.2021
Rybářství  1. ročník  23.9.2021
 2. ročník  23.9.2021
 3. ročník  23.9.2021
kombinované Rybářství  1. ročník 24.9.2021 
2. ročník  24.9.2021
 3. ročník 24.9.2021 
Ochrana vod  1. ročník    24.9.2021
2. ročník    24.9.2021
navazující magisterský prezenční Rybářství a ochrana vod
  
1. ročník 28.9.2021 
2 ročník 28.9.2021
kombinované  Rybářství a ochrana vod 1. ročník 28.9.2021 
2. ročník 28.9.2021 
follow-up master combined  Fishery and Protection of Waters 1. ročník   neotevřeno

 

Přihlášení do IS STAG a dalších univerzitních služeb - YouTube

Základní informace o IS STAG - YouTube

Co dalšího najdeš ve STAGU? - YouTube

Elektronický upřesňující zápis předmětů na AR 2021/2022

od 16. 8. 2021 do 29. 8. 2021 bude otevřený elektronický upřesňující zápis předmětů na akademický rok 2020/2021. Zapište si předměty na ZS i LS, které chcete studovat!

Prosím, věnujte pozornost předběžnému zápisu předmětů na příští akademický rok. Povinné předměty si zapište všechny. Z ostatních předmětů si můžete vybírat jak ty, které mají rozvrh, tak i ty, které ho nemají. V případě dostatečného zájmu studentů budou předměty dorozvrhovány! V případě malého zájmu studentů se předměty, které jsou již rozvrhovány, vůbec neotevřou!

Elektronický předzápis předmětů na AR 2021/2022

Od 31. 5. 2021 do 11. 6. 2021 bude otevřený elektronický předzápis předmětů na akademický rok 2021/2022. Zapište si všechny předměty na celý akademický rok, které chcete studovat. Předměty, které Vám nepůjdou zapsat, se dořeší u zápisu - v září. Je možné, že Vám nepůjdou zapsat předměty jiných fakult na LS. Ty si dozapíšete pak v předzápise v lednu. 

STUDENTSKÉ HODNOCENÍ VÝUKY (SHV)

Od 11. 5. 2021 do 30. 5. 2021 je otevřené SHV pro studenty končících ročníků, do 6. 6. 2021 pro studenty průběžných ročníků. Upozorňujeme, že hodnocení výuky je pro všechny studenty Bc. a navazujících Mgr. studií povinné!!! Je jednou z povinností vyplývající z podmínek studia na FROV JU. Neprovedení hodnocení může vést až k ukončení studia. Velmi Vás proto žádáme, abyste hodnocení vyplnili svědomitě. SHV se od zimního semestru AR 2020/2021 provádí prostřednictvím IS/STAG, po přihlášení v sekci "Moje studium", vlevo pak v nabídce záložek "Hodnocení výuky". Přihlásit se můžete také zde

Studenti končících ročníků nemohou být bez vyplněného SHV připuštěni k SZZ!

Děkanské volno

Vážené studentky, vážení studenti,
z důvodu svolání veřejného zasedání akademické obce FROV JU, kde dojde k představení kandidáta na funkci děkana FROV JU na období 2021 - 2025, bude v pondělí 12. 4. 2021 od 12:00 hodin po zbytek dne vyhlášeno děkanské volno pro všechny studenty FROV JU. Veškerá výuka, včetně distanční, bude tedy od 12:00 po zbytek dne zrušena.

STUDENTSKÉ HODNOCENÍ VÝUKY (SHV)

Od 10. 1. 2021 do 14. 2. 2021 je otevřené SHV. Upozorňujeme, že hodnocení výuky je pro všechny studenty Bc. a navazujících Mgr. studií povinné!!! Je jednou z povinností vyplývající z podmínek studia na FROV JU. Neprovedení hodnocení může vést až k ukončení studia. Velmi Vás proto žádáme, abyste hodnocení vyplnili svědomitě. SHV se od zimního semestru AR 2020/2021 provádí prostřednictvím IS/STAG, po přihlášení v sekci "Moje studium", vlevo pak v nabídce záložek "Hodnocení výuky". Přihlásit se můžete také zde

Elektronický předzápis předmětů na LS

Od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 bude otevřený elektronický upřesňující zápis předmětů na LS. Upravte si, prosím, předměty, které chcete/nechcete studovat.

Zadávání BP a DP - týká se zejména studentů 2. ročníku Bc. studia a 1. ročníku navazujícího Mgr. studia

Vážené studentky, vážení studenti,

máte-li v úmyslu úspěšně ukončit své studium v akademickém roce 2021/2022, je nezbytné, abyste si zadali téma bakalářské/diplomové práce, pokud jste tak již neučinili a na závěrečné práci již nepracujete.

Seznam témat, vedoucích prací a kontaktů na ně naleznete na stránce: http://www.frov.jcu.cz/cs/pro-studenty-menu/aktualni-informace-pro-studenty/menu-zadavani-bp-dp . Čas zadat si téma závěrečné práce máte do 8. ledna 2021, nicméně čím dříve si zadáte téma závěrečné práce, tím spíše budete moci zpracovávat téma, které je Vám blízké. Seznam témat je omezený.

Postup zadávání: ze seznamu na výše uvedeném odkazu si vyberte téma a zkontaktujte navrhovatele tématu; s navrhovatelem tématu se dohodněte, zda-li je téma ještě volné a zda-li vás na téma přijme, popř. termín schůzky či další skutečnosti; pokud vás navrhovatel na téma nepřijme, najdete si téma jiné a postup zopakujete. Po dohodě vedoucího práce a studenta/studentky ohlásí vedoucí práce obsazení tématu na studijní pracoviště, jméno studenta se objeví v tabulce s tématy. 

 


 

 

 

 

 

 

     VÝUKA