přebal do roku 2009     přebal od roku 2010
 
Bulletin (variantní název Bulletin VÚRH Vodňany, ISSN 0007-389X) byl odborný, od roku 2004 recenzovaný, čtvrtletník, vydávaný nepřetržitě mezi lety 1965‒2012. Od roku 2009 byl zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, schválený Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Vydavatelem tohoto periodika byla Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod.
Tento odborný časopis uveřejňoval původní vědecké práce, krátká sdělení, přehledové referáty a recenze v českém jazyce s anglickým abstraktem týkající se všech aspektů sladkovodního rybářství, ichtyologie a akvakultury. Zaměření tohoto odborného časopisu zahrnovalo především vědecké práce týkající se: biologie, fyziologie, reprodukce, genetiky, šlechtění, chovu, výživy a nemocí sladkovodních ryb a dále také aspektů sladkovodní ekologie, toxikologie, hydrobiologie, rybářské statistiky a ekonomiky chovu ryb. Příležitostně v něm byly publikovány příspěvky přednesené na vědeckých a odborných konferencích či seminářích. V Bulletinu šlo vedle odborných prací nalézt také informace o konaných odborných konferencích (českých i zahraničních), informace o významných přírůstcích knihovny FROV JU a řada dalších zajímavých odborných informací.
  
 
 
 
Evropský rybářský fond
"Investování do udržitelného rybolovu"
 
Vydání Bulletinu VÚRH Vodňany bylo od roku 2009 financováno z prostředků Evropského rybářského fondu, v rámci projektů:
  • Příprava a vydání 45. ročníku odborného čtvrtletníku Bulletin VÚRH Vodňany (CZ.1.25/3.1.00/08.00290)
  • Příprava a vydání 46. ročníku odborného čtvrtletníku Bulletin VÚRH Vodňany (CZ.1.25/3.1.00/10.00304)
  • Příprava a vydání 47. ročníku odborného čtvrtletníku Bulletin VÚRH Vodňany (CZ.1.25/3.1.00/11.00302)
  • Příprava a vydání 48. ročníku odborného čtvrtletníku Bulletin VÚRH Vodňany (CZ.1.25/3.1.00/11.00379)
  •  

Ročníky z období 2006–2012 jsou ke stažení níže, případně si je lze objednat v tištěné podobě. Podrobnější informace naleznete na e-shopu (www.rybarskeknihy.cz).
 
 
 
 
 
Na této stránce je možné si stáhnout :
 
Obrazové materiály ke studiu (ve formátu PDF)

halacikoviti - gavunkoviti.pdf

kaproviti.pdf

labyrintkoviti.pdf

pancernicci-krunyrovci.pdf

sekavcoviti-stihloteloviti-sekrnatkoviti.pdf

sumcoviti-kerckoviti-perovci.pdf

tetroviti.pdf

vrubozubcoviti.pdf

zivorodkoviti.pdf

 
 
Textové materiály ke studiu (ve formátu ppt)
D-Otogeneticky-vyvoj
E-Vyziva
F-Ekologie-mezi-vztahy
G-Geograficke-rozsireni
H- Etologie.ppt
I-Skupiny-ryb
 
 
 
Pro stažení vyberte požadovaný soubor, klikněte na pravé tlačítko myši a zvolte Uložit cíl jako