přebal do roku 2009     přebal od roku 2010
 
Bulletin (variantní název Bulletin VÚRH Vodňany, ISSN 0007-389X) byl odborný, od roku 2004 recenzovaný, čtvrtletník, vydávaný nepřetržitě mezi lety 1965‒2012. Od roku 2009 byl zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, schválený Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Vydavatelem tohoto periodika byla Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod.
Tento odborný časopis uveřejňoval původní vědecké práce, krátká sdělení, přehledové referáty a recenze v českém jazyce s anglickým abstraktem týkající se všech aspektů sladkovodního rybářství, ichtyologie a akvakultury. Zaměření tohoto odborného časopisu zahrnovalo především vědecké práce týkající se: biologie, fyziologie, reprodukce, genetiky, šlechtění, chovu, výživy a nemocí sladkovodních ryb a dále také aspektů sladkovodní ekologie, toxikologie, hydrobiologie, rybářské statistiky a ekonomiky chovu ryb. Příležitostně v něm byly publikovány příspěvky přednesené na vědeckých a odborných konferencích či seminářích. V Bulletinu šlo vedle odborných prací nalézt také informace o konaných odborných konferencích (českých i zahraničních), informace o významných přírůstcích knihovny FROV JU a řada dalších zajímavých odborných informací.
  
 
 
 
Evropský rybářský fond
"Investování do udržitelného rybolovu"
 
Vydání Bulletinu VÚRH Vodňany bylo od roku 2009 financováno z prostředků Evropského rybářského fondu, v rámci projektů:
  • Příprava a vydání 45. ročníku odborného čtvrtletníku Bulletin VÚRH Vodňany (CZ.1.25/3.1.00/08.00290)
  • Příprava a vydání 46. ročníku odborného čtvrtletníku Bulletin VÚRH Vodňany (CZ.1.25/3.1.00/10.00304)
  • Příprava a vydání 47. ročníku odborného čtvrtletníku Bulletin VÚRH Vodňany (CZ.1.25/3.1.00/11.00302)
  • Příprava a vydání 48. ročníku odborného čtvrtletníku Bulletin VÚRH Vodňany (CZ.1.25/3.1.00/11.00379)
  •  

Ročníky z období 2006–2012 jsou ke stažení níže, případně si je lze objednat v tištěné podobě. Podrobnější informace naleznete na e-shopu (www.rybarskeknihy.cz).
 
Bulletin VÚRH Vodňany
 
Bulletin VÚRH Vodňany, 2012, vol. 48 (1)
Bulletin VÚRH Vodňany, 2012, vol. 48 (2)
Bulletin VÚRH Vodňany, 2012, vol. 48 (3)
Bulletin VÚRH Vodňany, 2012, vol. 48 (4)
 
Bulletin VÚRH Vodňany, 2010, vol. 46 (2)
Bulletin VÚRH Vodňany, 2010, vol. 46 (3)
Bulletin VÚRH Vodňany, 2010, vol. 46 (4)
 
 
Bulletin VÚRH Vodňany, 2008, vol. 44 (1)
 
Bulletin VÚRH Vodňany, 2007, vol. 43 (1)
Bulletin VÚRH Vodňany, 2007, vol. 43 (2)
Bulletin VÚRH Vodňany, 2007, vol. 43 (3)
Bulletin VÚRH Vodňany, 2007, vol. 43 (4)

Bulletin VÚRH Vodňany, 2006, Vol. 42 (1)
Bulletin VÚRH Vodňany, 2006, Vol. 42 (2)
Bulletin VÚRH Vodňany, 2006, Vol. 42 (3)
Bulletin VÚRH Vodňany, 2006, Vol. 42 (4)