Ve dnech 15. a 16. 3. 2016 jsem navštívil Ekologickou stanici v rakouském Gebhardsu a ředitelství Bundesamtu für Wasserwirtchaft v Scharflingu u Mondsee. S kolegy z BAW a Ústavu biologie obratlovců jsme dopracovali a společně podali projekt do programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika s názvem AQUA INNOVATIONs for Future, který se zaměřuje na přenos znalostí z výzkumých institucí do aplikační sféry. Koordinátorem je FROV JU.