Praxe pro 2. ročník bakalářského programu, prezenční forma, obor Rybářství - AR 2020/2021

Tento předmět garantuje a zajišťuje: Ing. Ján Regenda, Ph.D.  (regenda@frov.jcu.cz)

Praxe odborná probíhá 1 týden v zimním semestru, týká se studentů 2. ročníku bakalářského studia standardního průběhu plnění studijního plánu. Bližší informace sdělí dle požadavků Ing. Regenda prostřednictvím emailu.