Témata Semestrálních výzkumných projektů pro akademický rok 2018/2019
 
V případě zájmu o některé téma projektu student kontaktuje odpovědnou osobu, která je u daného projektu uvedená. Pokud se odpovědná osoba projektu se studentem na realizaci projektu dohodne, bude jméno řešitele na podnět odpovědné osoby doplněno do tabulky. Více informací k jednotlivým tématům sdělí na požádání odpovědná osoba.
 
Semestr Ústav Laboratoř Název Semestrálního výzkumného projektu Odpovědná osoba Řešitel/student
Letní SKS LZSO Pokročilé metody sledování chování a prostředí Ing. Jan Urban, Ph.D. Michal Miho
Zimní/letní VURH LVTI Zjišťování (anti-)thyroidní aktivity u syntetických progestinů Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D. Barbora Macková
Zimní UA LAH Zpracování substrátů se zoobentosem doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. Oldřich Pecha
Zimní UA LAH Analýza zažívadel hlaváčů černoústých RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.  
Zimní UA LAH Editace naměřených dat z terénu - Labe a jeho přítoky RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.  
Zimní UA LAH Pomoc při provedení pokusů a editaci dat při pokusech functional response RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.  
Zimní UA LAH Analýza plevelných ryb Ing. Ján Regenda, Ph.D.  
Zimní UA LAH Zpracování vzorků zoobentosu doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.  
Zimní VURH LVTI Analýza histologických řezů kapra se zaměřením na folikuly štítné žlázy Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D. Michal Pech
Zimní VURH LVTI Sledování in vitro hormonální aktivity bisfenolů Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.  Andrea Martanová
Zimní/letní UKS LECOS Sledování živých buněk lidské tkáně v mikroskopu velmi vysokého rozlišení (ve spolupráci s HPST.cz) Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková PhD.  
Zimní/letní UKS LECOS Hejnové chování parmiček čtyřpruhých pod vlivem psychoaktivních látek prof. RNDr. Dalibor Štys CSc.  
Zimní/letní UKS LECOS Fotografování vad čoček v temném poli (spolupráce s firmou Meopta) Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková PhD.  
Zimní/letní UKS LECOS Optická mikroskopie a mikroskopie atomové síly tištěných nanostruktur (s firmou IQ Structures) Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková PhD.  
Zimní/letní UKS LECOS Fotografování vad kompozitních materiálů v odraženéme světle (s firmou Compotech) prof. RNDr. Dalibor Štys CSc.  
Zimní/letní UKS LECOS Lidská etologie pro bezpečnostní aplikace (s firmami EnergyCon a Datys) prof. RNDr. Dalibor Štys CSc.